Immateriaalioikeudet julkisissa hankinnoissa – uusi opas julkaistu

IPR_opas

KEINO-osaamiskeskus on julkaissut oppaan, joka käsittelee immateriaali- eli aineettomia oikeuksia (IPR eli Intellectual Property Rights) erityisesti innovatiivisissa hankinnoissa. Oppaasta löytyy myös tukea immateriaalioikeuksien tunnistamisessa kaikissa julkisissa hankinnoissa.

Opas on tarkoitettu erityisesti hankintayksiköissä julkisten hankintojen parissa työskenteleville, mutta myös tarjoajien ja muiden hankintaprosesseihin osallistuvien kannattaa tutustua oppaaseen. PTCServices Oy:n osakas ja hallituksen jäsen, OTK Pilvi Takala on ollut mukana työstämässä opasta.

Esimerkkejä oppaan sisällöstä

Aineettomien oikeuksien taloudellinen arvo voi yllättää

Julkisiin hankintoihin liittyy usein aineettomia oikeuksia eli immateriaalioikeuksia. Hankintayksiköiden on tärkeää tunnistaa ja tuntea immateriaalioikeudet, koska hankinnan kohde voi muodostua niistä joko kokonaan tai osittain. Immateriaalioikeuksilla on taloudellista arvoa. Riippuen hankinnan kohteesta voi immateriaalioikeuksien taloudellinen arvo olla merkittävä. Erityisesti tämä koskee hankintoja, joihin sisältyy kehitystyötä.

Aineettomien oikeuksien määrittely takaa tarjousten vertailukelpoisuuden

Aineettomat oikeudet voivat olla hankinnan pääasiallinen tai toissijainen kohde, joten ostajan on osattava määritellä ne tarjouspyyntöasiakirjoissa. Tarjoukset eivät ole vertailukelpoisia, jos tarjoajan on mahdollista tarjota aineettomat oikeudet, miten itse parhaaksi katsoo. Esimerkiksi yksi tarjoaja tarjoaa rajoitettua kaupallista lisenssiä, toinen puolestaan avoimen lähdekoodin ratkaisua ja kolmas räätälöityä ratkaisua, jossa tilaaja saa kaikki omistus- ja immateriaalioikeudet. Tätä voi verrata vaikkapa siihen, että auton hankkiessasi voit saada sen joko omaksesi, yhteiskäyttöön tai vain lainaksi käyttöösi vähäksi aikaa. Hintalappu on luonnollisesti kaikissa vaihtoehdoissa kuitenkin jossain määrin erilainen.

Myös hankintasopimukseen on sisällytettävä riittävä aineettomia oikeuksia koskeva IPR-ehto. Hankintayksikön kannalta se, mitä riittävillä IPR-ehdoilla tarkoitetaan, riippuu tilanteesta ja tarpeesta. Hankintayksikön vastuulle kuuluu selvittää, mitkä ne kulloinkin ovat.

Oikeuksien määritteleminen ja niistä sopiminen on edellytyksenä sille, että osapuolet ovat tietosia siitä, mikä on ollut olemassa ennen uusien tuloksien kehittämistä (tausta-aineisto) ja mikä uusiin tuloksiin kuuluu (tulosaineisto). Selvyyden vuoksi oikeuksien kohde jaetaan usein tausta- ja tulosaineistoon. Tausta-aineistojen osalta on oikeuksien siirtymisen lähtökohtana yleensä, että niiden oikeudet eivät siirry sopimuksen toiselle osapuolelle, kuten hankintasopimuksessa hankintayksikölle. Jos tulosaineiston hyödyntäminen edellyttää tausta-aineiston hyödyntämistä, on sovittava myös tausta-aineistoa koskevasta käyttöoikeudesta, jotta tulosaineiston hyödyntäminen on käytännössä mahdollista.

Hankinnan käyttötarkoitus ja vaativuus määrittelevät hankintasopimuksen IPR-ehdot

Immateriaalioikeudet on määritelty ns. yleisissä ehdoissa, kuten JYSE-ehdoissa ja JIT 2015-konsultointiehdoissa. Hankintayksikön kannattaa pääsääntöisesti soveltaa sopimuksissaan näiden yleisten ehtojen IPR-ehtoja. Mutta silloin, kun kyseessä on vaativampi hankinta, on hankintayksikön pystyttävä määrittelemään hankintansa ehdot hyvin tarkasti käyttötarkoituksen mukaan ja muokata valmiita yleisiä ehtoja tarvittaessa.

Blogin ovat koostaneet Eve Koskela ja Pilvi Takala.

PTCS:ltä saat apua kaikissa julkisin hankintoihin liittyvissä kysymyksissäsi

Jos IPR-ehdot ja niiden käyttäminen hankinnoissasi tuottavat päänvaivaa autamme mielellämme. Ota yhteyttä Pauliina Karinkantaan, puh. 0400 281 091 tai lähetä viesti info@ptcs.fi.

Kaipaatko lisäoppia immateriaalioikeuksista ja niiden merkityksestä ja hankintaprosesseissa?

PTCS järjestää 5.6. klo 9–12 webinaarin Immateriaalioikeudet julkisissa hankinnoissa. Tutustu koulutuksen sisältöön ja ilmoittaudu mukaan.

Haluatko kuulla ja keskustella lisää IPR-ehdoista ja niiden määrittelystä?

Hankinta-Suomi järjestää toukokuussa kaksi tilaisuutta, joissa IPR-ehdot ja immateriaalioikeudet ovat tapetilla. Tutustu Hankinta-Suomen järjestäminen tilaisuuksien ohjelmiin ja ilmoittaudu mukaan:


Tags: Hankinta.-SuomiimmateriaalioikeudetIPR-opasJulkiset hankinnat

Arkisto: Immateriaalioikeudet julkisissa hankinnoissa – uusi opas julkaistu