Hilmassa on nyt mahdollista julkaista kilpailutussuunnitelmia

Olennainen osa hyvää hankintakäytäntöä ja hankintojen suunnitelmallista ohjaamista on tiedottaa suunnitteilla olevista hankinnoista avoimesti. Joulukuun 2023 lopussa vanhaan tuttuun julkisten hankintojen ilmoituskanavaan Hilmaan on lisätty mahdollisuus tiedottaa suunnitteilla olevista kilpailutuksista jo ennen varsinaisen tarjouspyynnön jättämistä.

Hilmassa voi nyt tiedottaa tulevista kilpailutussuunnitelmista

Hilmaa ja sen toiminaalisuuksia kehitetään jatkuvasti, jotta se pysyy hyödyllisenä hankintayksiköille ja myös kiinnostavana tarjoajille. Kehittämistyön tuloksen on Hilmassa viime vuoden lopulla julkaistu uusi kilpailutussuunnitelmatoiminnallisuus, jossa kaikki julkisia hankintoja tekevät organisaatiot voivat julkaista tietoja tulevista kilpailutuksistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Huomionarvoista on, että uudessa toiminnallisuudessa julkaistut suunnitelmat eivät ole sitovia, vaan viralliset hankintailmoitukset julkaistaan entiseen tapaan Hilman virallisilla ilmoituslomakkeilla.

Kilpailutussuunnitelmatoiminnallisuus tarjoaa tietoa hankintayksiköiden suunnittelemista kilpailutuksista aikatauluarvioineen. Hilman uusi koko julkisen sektorin yhteinen kilpailutusten suunnittelun toiminnallisuus korvaa Hanselin verkkosivuilla olevan valtion kilpailutuskalenterin.

Palvelussa tarjoaja voi ilmaista hankintayksikölle kiinnostuksensa kyseisestä hankintaa kohtaan.

Näin hankintayksiköt saavat tietoa kilpailutuksistaan kiinnostuneista tarjoajista, ja voivat kutsua kiinnostuneet varsinaiseen markkinavuoropuheluun mukaan.

Suunnitelmien julkaiseminen palvelee myös hankintayksiköiden tiedon tarvetta. Kun eri tahojen suunnitelmat ovat löydettävissä, on mahdollista ajoittaa oma kilpailutuksensa eri aikaan niiden kanssa. Myös tarjoajien työ helpottuu, kun tarjoaminen jaksottuu tasaisemmin.

Markkinavuoropuhelun toteuttamisen keinoista on kerrottu tarkemmin blogissamme Miten markkinavuoropuhelu kannattaa toteuttaa.

Hankintayksiköiden julkaisemat kilpailutussuunnitelmat löytyvät Hilmasta ”Hae Hankintoja” -sivulta omalta välilehdeltään,

Kilpailutussuunnitelmien julkaisemisesta hyötyvät kaikki osapuolet

Kilpailutussuunnitelman julkaiseminen antaa yrityksille mahdollisuuden valmistautua tuleviin kilpailutuksiin hyvissä ajoin ennen varsinaisen ennakko- tai hankintailmoituksen julkaisemista. Kilpailutussuunnitelmassa hankintayksikkö esittää tulevien kilpailutustensa perustiedot ja arvioidut toteutusaikataulut sekä euromääräiset arvot. Tämä lisää läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta, jolloin myös tarjoajien kiinnostus osallistua tarjouskilpailuihin lisääntyy.

Tutustu myös aiempaa blogeihimme Mistä lisää tarjoajia julkisiin hankintoihin? ja Julkisten tarjouskilpailujen haasteet tarjoajan näkökulmasta.

Kaikki kilpailutussuunnitelmaa koskevat kysymykset ja vastaukset ovat julkisia. Tarjoaja, joka on osoittanut kiinnostusta suunnitelmaa kohtaan, saa automaattisesti ilmoituksen kyseistä suunnitelmaa koskevista kysymyksistä ja vastauksista.

Kannattaa huomata, että kilpailutussuunnitelman käyttö ei sido hankintayksiköitä eikä tarjoajia mitenkään. Suunniteltua hankintaa ei ole myöskään pakko toteuttaa eikä tarjoajan osoittama kiinnostus velvoita tarjouskilpailuun osallistumiseen.

Kuten tunnettua, kohdistuu pienhankintoihin toisinaan kritiikkiä avoimuuden puutteesta. Kilpailutussuunnitelman julkaiseminen lisää avoimuutta, joten toiminnallisuutta voi ja kannattaa käyttää myös kynnysarvot alittaviin pienhankintoihin.

Tutustu tarkemmin Hilman uuteen kilpailutussuunnitelmatoiminnallisuuteen.

Blogin on kirjoittanut asiantuntija Satu Grekin.

Kaipaatko lisätietoa HILMA:n kilpailutussuunnitelman käytöstä?

PTCS:n asiantuntijat auttavat kilpailutussuunnitelma-työkalun käytössä ja myös kaikissa muissa julkisiin hankintoihn liittyvissä kysymyksissäsi. Ota yhteyttä Pauliina Karinkantaan tai lähetä viesti info@ptcs.fi.

Haluaisiko oppia tekemään entistä parempia hankintoja?

4.6.2024 klo 9.0012.00 järjestämme Markkinavuoropuhelu ja asiakkaan osallistaminen osaksi onnistunutta hankintaa -webinaarin. Koultuksessa kerromme, miten  markkinatoimijoiden kanssa käytävä vuoropuhelu kannattaa hoitaa. Lisäksi kuulet myös, miten saat loppukäyttäjät mukaan hankintaprosessiin.

Tutustu koulutuksemme sisältöön ja ilmoittaudu mukaan!


Tags: hankintojen suunnittelu. HILMAJulkiset hankinnatkilpailutuksetkilpailutussuunnittelutoiminnallisuus

Arkisto: Hilmassa on nyt mahdollista julkaista kilpailutussuunnitelmia