Arkisto | Blogi

Käytettävyyden ja saavutettavuuden painoarvo ICT-hankinnoissa – koulutus marraskuu...

ICT-ratkaisujenhan pitäisi soveltua käyttötarkoitukseensa, olla saavutettavia sekä käteviä ja turvallisia käyttää. Eikö niin? No, silti kuulemme kuitenkin jatkuvasti, että julkiset digipalvelut ovat syrjiviä tai, että järjestelmien käyttö aiheuttaa työntekijöille henkistä kuormitusta. Pahimmillaan...

Lue lisää: Käytettävyyden ja saavutettavuuden painoarvo ICT-hankinnoissa – koulutus marraskuussa

Lainsäädännön soveltaminen turvallisuusorientoituneisiin hankintoihin  

Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista (1531/2011) eli putu-laki mielletään yleensä turvallisuusviranomaisten ja ylimmän valtionjohdon työkaluksi. Ja näin pitkälle onkin. Yhteiskunnan turvallisuus ei kuitenkaan rajaudu vain edellä mainittuihin organisaatioihin. Arjen jatkuminen ja kansallinen...

Lue lisää: Lainsäädännön soveltaminen turvallisuusorientoituneisiin hankintoihin  

PTCS:n Saara Haukipuro avaa ajankohtaista sidosyksikkökysymystä Edilexin Vierashuone-pal...

Sidosyksikköhankinnat ovat viime aikoina nousseet otsikoihin erityisesti Helsingin kaupungin uudessa palkanmaksujärjestelmässä ilmenneiden, tuhansia työtekijöitä koskevien ongelmien vuoksi.  Hankintalakia ei sovelleta sellaiseen tavaroiden tai palvelujen ostoon, jonka hankintayksikkö tekee...

Lue lisää: PTCS:n Saara Haukipuro avaa ajankohtaista sidosyksikkökysymystä Edilexin Vierashuone-palstalla 

Loppukäyttäjien osallistaminen hankintoihin -webinaari 20.9.2022. Ilmoittaudu mukaan!

Olen haastanut hankinta-asiantuntijoita kevään ja kesän aikana vaikuttamaan tulevan osallistamiskoulutukseni sisältöön. Antamalla koulutuksen potentiaaliselle kohderyhmälle vaikutusmahdollisuuden, on mielestäni todennäköistä, että koulutus vastaa paremmin hankintakentän tarpeisiin. Samalla tavoin,...

Lue lisää: Loppukäyttäjien osallistaminen hankintoihin -webinaari 20.9.2022. Ilmoittaudu mukaan!