Sidosyksikköhankinnat puhuttavat – muutoksia lakiin tulossa

Sidosyksiköt puhuttavat

KKV on 17.11.23 julkaissut blogin otsikolla Tarkuutta sidosyksikköhankintoihin, jossa muun muassa taustoitetaan sitä, miksi KKV vei markkinaoikeuden tutkittavaksi Vantaan ja Keravan sekä Varsinais-Suomen hyvinvointialueiden sidosyksikköhankinnat. KKV:n arvion mukaan Suomessa on yleistynyt ilmiö, jossa sidosyksikköpoikkeusta sovelletaan virheellisesti, kun sidosyksikköhankinnan tekemisen edellytyksiä tulkitaan.

Myös lainsäätäjä aikoo puuttua sidosyksikköhankintoihin määrittelemällä lakiin hankintayksiköille yleisen edun huomioon ottavan 10 % vähimmäisomistusosuuden sidosyksiköstä. PTCS:n 9.11.2023 järjestämässä Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumissa kansanedustaja ja tuleva työministeri Matias Marttinen vahvisti, että tämä 10 % vaatimus on lakiin tosiaan tulossa, mutta mahdollisesti siihen tulee toimialakohtaisia poikkeuksia. Myös työ- ja elinkeinoministeriön kaupallinen neuvos Olli Hyvärinen kertoi omassa puheenvuorossaan, että hallitus aikoo asettaa lakimuutosta valmistelevan hankintalakityöryhmän kevään 2024 aikana. Mikäli lainvalmistelutyö etenee nyt suunnitellussa aikataulussa, hankintalain muutosehdotukset tultaisiin antamaan eduskunnan käsiteltäväksi syksyllä 2025. Olli Hyvärisen puheenvuoroa on käsitelty tarkemmin aiemmassa blogissamme.

Sidosyksikköhankintoihin liittyvät oikeusprosessit markkinaoikeudessa ja arvatenkin KHO:ssa etenevät omaa tahtiaan. Jos markkinaoikeus katsoo, ettei määräysvaltakriteeri täyty marginaalisen omistusosuuden tilanteissa, hankintayksikköjen täytyy alkaa muuttamaan sidosyksikköstrategioitaan jo ennen uuden lainsäädännön voimaantuloa. Jos sidosyksiköllä on nimittäin yli 5 %/500 000 euron edestä myyntiä tahoille, jotka eivät tosiasiassa käytä määräysvaltaa, tulevat kaikkien muidenkin osakkaiden hankinnat laittomiksi. 

Tekstin on kirjoittanut PTCS:n toimitusjohtaja Pauliina Karinkanta.

Mietityttävätkö sidosyksikköhankinnat? – PTCS:ltä saat apua ja tukea.

Kaikissa julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissäsi voit olla yhteydessä Annamari Kontioon, joka sijaistaa toistaiseksi Laura Mäkeä.
Annamarille voit lähettää viestin annamari.kontio@ptcs.fi. Voit myös lähettää viestin info@ptcs.fi tai pyytää tarjouksen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Tags: hankintalakiJulkiset hankinnatsidosyksikköhankinnat

Arkisto: Sidosyksikköhankinnat puhuttavat – muutoksia lakiin tulossa