PTCS:n Aarne Kumlin edusti menestyksekkäästi Jämsän kaupunkia Vaasan hovioikeudessa

Jämsän kapunki

Jämsän kaupunki on voittanut terveydenhuoltosopimuksia ja niiden kustannuksia koskeneen riidan, jonka toisena osapuolena oli Pihlajalinnan osittain omistama Jämsän Terveys Oy.

Riita-asian yhtenä kohteena oli, voiko sopimuksen kiinteä vuosihinta sote-palveluissa myös laskea hinnantarkastuksen yhteydessä. Kaupungin näkemys oli, että hinnan tuli laskea sopimuksen mukaisen hintaindeksin laskiessa. Hovioikeus päätyi tuomiossaan Keski-Suomen käräjäoikeuden kannalle ja hyväksyi kaupungin vaatimuksen hintojen tarkastamisesta myös alaspäin. Hinnantarkistuksen kokonaisarvo ilman korkoja on noin 0,9 milj. euroa. Hovioikeus myös hylkäsi Jämsän Terveys Oy:n noin 15 miljoonan korvausvaatimukset kokonaan. Lisäksi Jämsän Terveys Oy joutuu korvaamaan hovioikeuden käsittelystä aiheutuneet kaupungin oikeudenkäyntikulut. Hovioikeuden päätökseen on mahdollista hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, mikäli korkein oikeus myöntää valitusluvan. 

Vaasan hovioikeudessa Jämsän kaupunkia edusti PTCS:n varatuomari Aarne Kumlin, joka on avustanut useita kuntia ja kuntaomisteisia yhtiöitä hankintasopimuksiin liittyvissä riita-asioissa. 


Arkisto: PTCS:n Aarne Kumlin edusti menestyksekkäästi Jämsän kaupunkia Vaasan hovioikeudessa