Sidosyksikköjen vähimmäisomistusosuus KKV:n tarkasteltavana

Sidosyksikköhankinnat

Kuten tiedämme, on Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) käynnistänyt valmistelutyön, jonka tavoitteena on tehostaa ja saada aikaan mittavia kustannussäästöjä muutamalla julkisia hankintoja säätelevää lakia. Näistä toimenpiteistä löytyy useita kirjauksia Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmasta.

Osana hallitusohjelman täytäntöönpanoa Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) selvittää TEM:n toimeksiannosta sidosyksikköjen vähimmäisomistusosuutta koskevan kirjauksen vaikutuksia. Työn arvioidaan valmistuvan kevään aikana.

Tutustu myös aiempiin sidosyksiköitä käsitteleviin kirjoituksiimme:

Sidosyksikköhankinnat puhuttavat – kysymyksiä ja vastauksia

Sidosyksikköhankinnat – rikotaanko hankintalakia systemaattisesti? 

Sote-sektorilla toimivien sidosyksiköiden ulosmyyntirajoitusten voimassaololle lisäaikaa

Myöhemmin keväällä TEM asettaa poikkihallinnollisen työryhmän valmistelemaan hankintalain uudistamista hallitusohjelman kirjausten mukaisesti. Lainvalmistelutyön aikana arvioidaan muun muassa yllä mainittujen KKV:n selvitysten pohjalta hallitusohjelman kirjausten eri toteuttamisvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia. Myös eri sidosryhmiä tullaan osallistamaan lain valmisteluun heidän näkemyksiään kuuntelemalla.

Tekstin on kirjoittanut PTCS:n toimitusjohtaja Pauliina Karinkanta.

Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta.

Tarkemmin hallitusohjelman kirjauksista liittyen julkisiin hankintoihin voit lukea Jussi Pyykkösen blogista Mitä hankinnoista on kirjattu uuteen hallitusohjelmaan?

 


Tags: hallitusohjelmahankintalakisidosykikötvähimmäisomistusoikeus

Arkisto: Sidosyksikköjen vähimmäisomistusosuus KKV:n tarkasteltavana