Parempia julkisia hankintoja tiedon lisäämisen avulla

Kuntaministeri Sirpa Paateron syksyllä 2019 yhteistyössä Kuntaliiton kanssa asettaman Hankinta-Suomi -ohjelman tavoitteena on lisätä julkisten hankintojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja samalla vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä. Yksi tunnistettu keino tavoitteiden saavuttamiseksi on tiedolla johtamisen lisääminen valtion ja kuntien päätöksenteossa. 

Julkisia hankintoja koskevan tiedon keräämistä ja datan hyödyntämistä koskevan selvityksen tarkoituksena on vauhdittaa hankintojen kehittämistä. Yksi keinoista on tehostaa tiedon keräämistä ja sen jakamista niin valtion kuin kuntienkin osalta. Julkisten hankintojen ammattilaista koostuvan työryhmän selvityksen mukaan, lisääntyvän datan avulla pystytään julkisia hankintoja koskevassa päätöksenteossa entistä paremmin arvioimaan vaikkapa hankinnan kriteerien tai hankintatavan vaikutuksia kustannuksiin. Myös esimerkiksi ympäristö- ja työllisyysvaikutuksia on jo olemassa olevan tiedon avulla helpompi arvioida.

Kesäkuun alussa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa (VN TEAS) julkaistavan selvityksen otsikkona on ”Julkiset hankinnat – kokonaisvolyymi ja datan hyödyntäminen”. Tutkimuksen toteuttaa Teknologian tutkimuskeskus VTT yhdessä alihankkijoiden Pellervon Taloustutkimus PTT:n, Owal Group Oy:n ja PTCServices Oy:n kanssa. PTCS:ltä mukana selvitystyöryhmässä on toimitusjohtaja Saila Eskola.

Tutustu myös VM:n sivuilla julkaistuun blogiin Julkisten hankintojen tulevaisuuden avoin datapankki?

 


Tags: Datan hyödyntäminenJulkiset hankinnatvaikuttavuus

Arkisto: Parempia julkisia hankintoja tiedon lisäämisen avulla