Uusi hankintalaki vahvistettu – voimaantulo 1.1.2017

Tasavallan presidentti on vahvistanut hankintalakiuudistukseen sisältyvät lait 29.12.2016. Uudistettu hankintalaki tulee voimaan heti vuoden alusta 2017.

Tavaroiden ja palveluiden hankintojen kansallinen kynnysarvo nousee 60 000 euroon nykyisen 30 000 euron sijaan. Sosiaali- ja terveyspalveluhankintojen kynnysarvo kohoaa 100 000 eurosta 400 000 euroon. Rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo pysyy nykyisessä 150 000 eurossa.

Kynnysarvojen alle jäävät hankinnat jäävät hankintalainsäädännön ulkopuolelle.

—————

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä 8.12.2016 ja 9.12.2016 hallituksen esitykseen (HE 108/2016 vp) sisältyvien lakiehdotusten sisällön talousvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Eduskunnan käsittelyyn sisältyi toistakymmentä äänestystä, kun kansanedustajat ehdottivat muutoksia lain muotoiluihin. Kaikki äänestykset päättyivät kuitenkin siihen, että talousvaliokunnan mietinnön mukainen kanta voitti.

  • Talousvaliokunnan mietintö löytyy täältä: TaVM 31/2016 vp.
  • Lausunto kokonaisuudessaan on laaja, mutta jo alussa olevan ”Valiokunnan yleisperustelut” -osion (n . 7 sivua) avulla pääsee hyvin kartalle.

Lakiehdotusten toinen käsittely

Toisessa käsittelyssä päätetään vain lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, eli lain sisältöön ei enää tässä vaiheessa voida puuttua.

Lakiehdotusten toinen käsittely käytiin tiistaina 13.12.  Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 108/2016 vp sisältyvät 17 lakiehdotusta. Eduskunta hyväksyi myös talousvaliokunnan mietintöön sisältyvät neljä lausumaehdotusta. Asian käsittely päättyi.


Arkisto: Uusi hankintalaki vahvistettu – voimaantulo 1.1.2017