Laadukasta ruokaa ja hyviä hankintoja – kuulumiset Motivan elintarvikehankinnat-seminaarista

Ruoka ja hankinnat sopivat selvästi hyvin yhteisen pöydän ääreen, sillä viime viikolla järjestetty Motivan elintarvikehankinnat-seminaari oli viimeistä paikkaa myöten täynnä. Mukaan seminaariin onnistui ujuttautumaan myös asiasta kiinnostunut PTCS:n osallistuja. Hyvä niin, sillä seminaarin anti oli laaja, kiinnostava ja ennen kaikkea ajankohtainen.

Tilaisuuden ensimmäisessä puheenvuorossa saimme kuulla Kuntaliiton neuvontayksikön lakimies Jonna Törnroosilta oivan koosteen vinkkejä hankintalain mahdollisuuksista huomioida vastuullisuutta elintarvikehankinnoissa. Hyvänä muistutuksena tuli esimerkiksi harkinnanvaraisissa poissulkuperusteissa määritellyt ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisten velvoitteiden rikkomukset. Eivät kaikki poissulkuperusteet liity konkurssiin tai esteellisyyteen!

Seuraavaksi seminaarin osallistujat saivat kattavan tietoiskun ajankohtaisista ohjeista fiksujen elintarvikehankintojen tekemiseen, kun Motivan Elina Ovaskainen ja EkoCentrian Sari Väänänen esittelivät omilla puheenvuoroillaan tuoreita oppaita seminaarin teemaan liittyen. Elina kertoi ensin täysin uudesta ”Kriteerit vastuullisille elintarvikehankinnoille” -oppaasta, joka julkaistiin seminaarissa. Elinan puheenvuoron jälkeen Sari tutustutti kuulijakunnan niin ikään tuoreeseen elintarvikehankintoja käsittelevään ”Lähis” -oppaaseen. ”Lähis”-oppaasta julkaistiin myös päivitetty versio seminaarissa.

Oli erittäin hienoa kuulla, että hankintojen toteuttamiseen on tarjolla laadukasta ohjeistusta. Kaikkien aiheesta kiinnostuneiden kannattaa varmasti laittaa kyseiset oppaat lukulistan kärkeen mitä pikimmiten.

Käytännön ohjeistusten esittelyn jälkeen palattiin hiukan ”isomman kuvan” äärelle, kun maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen teki pikaisen visiitin seminaariin. Puheenvuorossaan hän muistutti elintarvikehankintojen 350 miljoonan euron vuosivolyymista ja siitä, kuinka tästä kakusta voitaisiin jakaa suurempi osa kotimaisen ruuan aseman vahvistamiseksi.

Ajankohtaiset puheenvuorot jatkuivat maa- ja metsätalousministeriön lähiruokakoordinaattori Kirsi Viljasen esityksellä. Kirsin mukaan valtion tasolla on otettu hyviä harppauksia kohti fiksumpia hankintoja. Esimerkkinä tästä Kirsi toi esille viimevuotisen Valtioneuvoston periaatepäätöksen (06/2016), jossa on korostettu kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämistä sekä luomun, lähiruuan ja vastuullisuuden huomioista elintarvikehankinnoissa. Kirsin toiveena oli, että kunnat omaksuisivat omiin strategioihinsa vastaavia tavoitteita ja huomioisivat lähi- ja luomuruuan ruokalistojen suunnittelusta alkaen. Vinkkinä onnistuneisiin elintarvikehankintoihin Kirsi mainitsi myös markkinakartoituksen.

Kirsin puheenvuoron jälkeen kuulimme mielenkiintoisen kommenttipuheenvuoron käytännön hankintatoimesta. Muuramen ravitsemuspäällikkö Ilja Saralahti esitteli kunnassa tehtyjä elintarvikehankintoja, joissa on huomioitu myös vastuullisuus. Muuramessa on hankittu muun muassa luomumaitoa kunnan ylläpitämiin ruokaloihin. Vastuullisuutta on edistetty lisäksi järjestämällä kausittaisia lähiruokapäiviä. Iljan puheenvuoro oli erinomainen esimerkki siitä, miten hankinnoissa on tartuttu tuumasta toimeen ja lähdetty strategioista ja linjauksista käytännön tekemiseen. Muuramesta voivat varmasti myös monet muut ottaa mallia.

Loistavan päätöksen päivään toi MTK:n ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, joka piti upean puheenvuoron suomalaisen ruokaketjun kilpailukyvyn parantamisesta. Puheenvuorossaan Anni-Mari painotti, että kotimaisen ruuan aseman edistämiseksi olisi erittäin tärkeää varmistaa hankittavien elintarvikkeiden alkuperä tarkasti: vaikka elintarvikkeet ostettaisiin suomalaiselta myyjältä, ei se vielä takaa tuotteiden kotimaisuutta. Hyviä uutisia Anni-Mari toi kunnista. Hänen mukaansa jopa 90 % maidoista ja lihoista hankitaan luomuna.

Päivä oli kaikin puolin kiinnostava ja antoisa. Oli upeaa kuulla, että fiksujen elintarvikehankintojen toteuttaminen on edennyt valtion tasoisista strategioista käytännön toteuttamiseen asti. Seminaarissa pidetyt puheenvuorot olivat hieno esimerkki siitä, ettei hankintoja nähdä pelkästään yksinkertaisena tavaroiden ja palvelujen ostamisena, vaan niillä voidaan edistää monenlaisia laajempia tavoitteita.

Seminaariin jälkeen ei myöskään jäänyt pienintäkään epäilystäkään siitä, etteikö vastuullisia elintarvikehankintoja toteutettaisi entistä enemmän tulevaisuudessa. Tässä auttavat takuuvarmasti uudet seminaarissa esitellyt uudet oppaat.

Suuri kiitos seminaarin järjestämisestä Motivalle, Kuntaliitolle EkoCentrialle ja maa- ja metsätalousministeriölle. Oli hienoa olla mukana!

Jos esimerkiksi paikallisuuteen liittyvien kriteerien käyttö hankinnoissa mietityttää, niin ota meihin yhteyttä. Autamme mielellämme!


Arkisto: Laadukasta ruokaa ja hyviä hankintoja – kuulumiset Motivan elintarvikehankinnat-seminaarista