Tiesitkö, että EU:n komission ESPD-palvelu on päättynyt? Entä miten menetellä jatkossa?

Euroopan komission ylläpitämä virallinen ESPD-lomakkeen sähköinen täyttöpalvelu päättyi toukokuun alussa. Komissio perusti palvelun  jäsenmaiden tueksi ESPD-lomakkeen käyttöä koskevan velvoitteen noudattamisessa. Palvelu oli alun perinkin tarkoitettu väliaikaiseksi ja sen ylläpito on nyt siis lopetettu.

Vaikka komission tarjoama palvelu on päättynyt, on hankintayksiköiden edelleen huomioitava hankintalain 87 §:ssä asetettu ESPD-lomakkeen käyttövelvoite. Nykytilanteessa yhtenä vaihtoehtona on käyttää sähköisiin kilpailutusjärjestelmiin, kuten Cloudia, integroitua ESPD-lomakkeen pohjaa. Vaihtoehtona on myös käyttää esimerkiksi word-muotoista ESPD:n lomakepohjaa, jonka tarjoajat täyttävät tarjouskilpailun aikana ja palauttavat täytettynä tarjouksensa tai osallistumishakemuksensa liitteenä.

PTCS:llä on laadittu oma word-muotoinen pohja ESPD-lomakkeesta. PTCS:n lomakepohja on tarkoitettu käytettäväksi edellä kuvatulla tavalla eli tarjoajat voivat täyttää lomakepohjan tarjouskilpailun aikana ja palauttaa sen tarjouksensa tai osallistumishakemuksensa liitteenä. Dokumentti sisältää käyttöohjeet sekä hankintayksikölle että tarjoajalle. Lomakepohja löytyy PTCS:n maksullisen JulkiSet-tietopalvelun mallipohjista.

Jos et ole vielä JulkiSet-tietopalvelumme tilaaja, voit tutustua palveluun kuukauden ajan ilman sitoutumista tilaukseen. Tutustu ohjeisiin ja tilaa tunnukset.

 


Tags: ESPDJulkiset hankinnatJulkiset-tietopalvelulomakeosallistumishakemustarjoajatarjous

Arkisto: Tiesitkö, että EU:n komission ESPD-palvelu on päättynyt? Entä miten menetellä jatkossa?