Saila Eskola, PTCS

Saila on julkisten hankintojen ja sopimusoikeuden konkari yli kahdenkymmenen vuoden työkokemuksella. Hänellä on osaamista sekä lainsäädäntö- että neuvontatyöstä. Lisäksi hän on kirjoittanut useista julkisten hankintojen teemoista. Sailan eritysosaamistaan ovat sote-hankinnat, sidosyksikköselvitykset, erityisalojen hankintalaki sekä neuvottelumenettelyt.

Saila pitää kouluttamisesta ja vuorovaikutteisesta asiakastyöstä. Hän innostuu uusista haasteista, ongelmien ratkaisusta, kehittämisestä ja innovaatioista. Ikuisena optimistina hän lähtee siitä, että aina voi oppia uutta ja asioita voi tehdä joka kerta hiukan paremmin.


Arkisto: Saila Eskola, PTCS