Teemana tulevaisuus! Mukana PTCServices Oy:n ajankohtaisfoorumissa 13.11.2014

PTCServices Oy täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Tämän juhlavuoden ajankohtaisfoorumissa käsiteltiin tulevaisuusteemaa useammalta kannalta; muun muassa ennakoimalla tulevia lakimuutoksia ja niiden vaikutusta hankintakenttään, unohtamatta futuristin piirtämiä huikeita tulevaisuuden visioita.

PTCServices Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Pilvi Takala avasi foorumin katsauksella PTCS:n historiaan ja tähän päivään. Pilvi paljasti itsessään piilevän taiteilijan, joskin laki- ja hankinta-asiat kuitenkin ovat voittopuolisesti vieneet hänen aikansa kuluneen vuosikymmenen aikana. Kaksi öljyvärityötä ja röykkiöittäin hankintoja ja juridiikkaa on tämänhetkinen saldo. Pilvin esityksestä on hyvä korostaa seuraavia asioita:

• Jokaisessa hankintojen parissa työskentelevässä on aimo annos luovuutta. Sitä tarvitaan niin hankinnan määrittelyssä kuin ideoinnissakin.

• Vuosien saatossa julkisten hankintojen merkityksellisyys on lisääntynyt; hankinnoista on tullut varsin moniulotteisia, ja niitä tehdään, ja pitääkin tehdä, millintarkasti.

Hallitusneuvos Elise Pekkala työ- ja elinkeinoministeriöstä oli foorumin juhlapuhuja. Hankintaväen laajasti tuntema ja arvostama asiantuntija loi mielenkiintoisen katsauksen kansallisen ja Euroopan laajuisen hankintojen sääntelyn kehitykseen. Erityisesti puheessa kiteytyi eräs sääntelyn tärkeimmistä tavoitteista: korruption, talousrikollisuuden ja harmaan talouden ehkäisy.

Elise Pekkala kertoi ainutlaatuisella tyylillään kaksi hersyvää esimerkkiä työuransa varrelta: perjantain viimeiseen kuormaan lisätyt täytetyt lankunpätkät ja voimakkaan vihjeen perusteella toisen osapuolen edustajan esikoiselle lahjoitetut lastenvaunut. Esitys oli elävä ja mielenkiintoinen: asiaa ja elämää sopivana sekoituksena.

PTCS:n asiantuntijat Saila Eskola ja Annamari Kontio esittivät foorumissa tietoiskut, joiden teemana olivat uudistukset. Uudistuvan sääntelyn, uusien JYSE- ja JIT-ehtojen, tilaajavastuulain, kuntauudistuksen ja SOTE-ratkaisun vaikutusten käsittelyyn olisi helposti vierähtänyt koko päivä. Nyt näitä aiheita käsiteltiin lyhyinä esityksinä, joita kutsuisin nimellä Wake up Call.

Uuden sääntelyn yhtenä suurena päämääränä on luoda PK-yrityksille paremmat mahdollisuudet tarjota julkisissa kilpailutuksissa tekemällä tarjoaminen helpommaksi sekä joustavoittaa ja yksinkertaistaa menettelyjä. PK-yritysten asema julkisissa hankinnoissa puhutti myös foorumin kuulijoita, joilla oli mahdollisuus osallistua keskusteluun reaaliaikaisesti lähettämällä viestejä viestiseinälle. Viestiseinältä poimittua: Miksi PK-yritykset eivät käytä hyväkseen mahdollisuutta tarjota ryhmittymänä? Onko pienten ja keskisuurten yritysten vaikea löytää toisiaan, johtuuko haluttomuus pelosta menettää kilpailuasemia vai onko kilpailutusten aikataulut vedetty niin kireälle, etteivät PK-yritykset ehdi muodostaa ryhmittymiä?

Foorumin ensimmäisessä paneelikeskustelussa pohdittiin uudistusten vaikutuksia Pauliina Karinkannan johdolla. Arvovaltaiseen paneeliin kuuluivat Antti Neimala Suomen yrittäjät ry:stä, Kari Tolonen Kelasta, Markus Ukkola TEM:stä, Juha Myllymäki Kuntaliitosta sekä Tapio Lahtinen ja Saila Eskola PTCS:tä.

Kari Tolonen kiteytti toiveet hankintalain uudistuksesta seuraavasti: hankintalain pitäisi olla jakoavain, joka sopii kaikenkokoisten pulttien avaamiseen. Eipä tuohon juuri ole lisäämistä.

Iltapäivän antiin kuuluivat Verohallinnon IT-johtajan Jarkko Levasman esitys alihintaisen tarjouksen hylkäämisestä ja näyttöä koskevasta arvioinnista. Hyvä esitys tärkeästä aiheesta. Lisäksi, kukapa meistä veronmaksajista ei olisi kiinnostunut siitä, että verotustiedot kulkevat oikein ja ajallaan Verohallinnon järjestelmissä.

Sirpa Maukola-Juuso esitti foorumin osallistujille esimerkin onnistuneesta työterveyshuollon yhtiöittämisestä. 11 Päijät-Hämeen kuntaa, 3 kaupunkia ja 2 kuntayhtymää yhdistivät voimansa ja korvasivat rapautumassa olleet työterveyspalvelut elinvoimaisella yhtiöllä, Työterveys Wellamo Oy:llä, jolla on sidosyksikköasema suhteessa omistajiinsa. Yhtiö on kehittynyt ja henkilökuntakin on ”lisääntynyt”. Menestystä heille jatkossakin.

PTCS:n JulkiSet-tiimin jäsenet esittelivät vuoden kiinnostavimpia oikeustapauksia. Elävästä elämästä olevat esimerkit ja tapaukset ovat aina kiinnostavia ja hyödyllisiä käytännön työn kannalta. Tarja Krakaun johdolla oikeustapauksista keskustelivat Eeva Kiviniemi, Pilvi Takala ja Juha Kontkanen. Mukavan suolan keskustelulle antoi pohdinta markkinaoikeuden ajatuksenjuoksusta päiväosastokuljetuksia koskevan tapauksen ratkaisussa, jossa oli kyse siitä, oliko tarjoajan vastuuhenkilön henkilökohtaista kokemusta mahdollista rinnastaa yrityksen kokemukseen.

Tulevaisuustutkija, futuristi Elina Hiltunen päätti antoisan päivän maalaamalla mahtavia tulevaisuuden visioita silmiemme eteen. Esitys oli mukaansatempaava ja ajatuksia herättävä. Kristallipallo-osion ja tulevaisuuteen varautumisen kantava kolmiyhteys on ennakointi, innovointi ja kommunikointi. Muistammehan, että ”Tulevaisuuden edessä pitää olla nöyrä, mutta tulevaisuuden edessä ei pidä nöyristellä.”

Ehdin taukojen aikana tehdä lyhyen gallupin osallistujien keskuudessa. Kysyin ensinnäkin, mitkä ovat osallistujien mielestä suurimpia muutoksia viime vuosina hankintakentällä. Tässä vastauksia:
• Sähköisten järjestelmien tulo ja kehittyminen
• Hankintahenkilöstön profiloituminen ammattilaisiksi
• Tiedonsaannin ja tietoisuuden lisääntyminen sääntelystä ja sen soveltamisesta

Utelin vielä, mikä on tänään haastavinta käytännön hankintatyössä:
• Hankinnan kohteen ja hankinnan määrittely
• ”Vedenpitävän ja tulenkestävän” tarjouspyynnön aikaansaaminen
• Ratkaisujen tekeminen tulkinnanvaraisissa tilanteissa
• Aikapula
• Tietoturva- ja turvallisuusnäkökohtien huomioon ottaminen hankintojen valmistelussa

Ajankohtaisfoorumi oli jälleen kerran hieno tilaisuus tavata kollegoita, uusia ihmisiä ja vanhoja tuttuja. Ensi vuonna uudestaan! Merkataan kalenteriin 12.11.2015. Se on sitten jo sitä tulevaisuutta.


Arkisto: Teemana tulevaisuus! Mukana PTCServices Oy:n ajankohtaisfoorumissa 13.11.2014