Tiesitkö, että EU-korjausilmoitukseen on tehty muutoksia? – Emme mekään

Jo noin vuosi sitten tehdyt muutokset EU-korjausilmoituksen (vakiolomake F14) käyttöohjeeseen, kiristävät EU-korjausilmoitusten tarkastuskäytäntöä TED-ilmoituskanavalla. Muutosten huomioimatta jättäminen on kuitenkin ihan vasta viime aikoina johtanut useiden EU-korjausilmoitusten hylkäämiseen TED:issä. Me PTCS:llä heräsimme tarkastuskäytännön kiristymiseen, kun hylkäys osui yllättäen myös omalle kohdalle. 

TED-portaaliin tarkastettavaksi ja julkaistavaksi lähetettyihin korjausilmoituksiin alkoi viime kesänä yhtäkkiä tulla tavallista enemmän hylkäyksiä. Useiden hylkäysten perusteena oli, että korjausilmoituksiaei ole laadittu uuden ohjeen mukaisesti. Ainakin meille tuli yllätyksenä, että muutoksia ohjeeseen on tosiaan tehty jo yli vuosi sitten. 

Kun tiedustelimme syytä korjausilmoituksenemme hylkäämiseen TED-helpdeskistä, kävi ilmi, että muutoksista käyttöohjeeseen oli tiedotettu ainoastaan TED eSender workspace:ssa (vaatii sisäänkirjautumisen), joten kovinkaan moni ei ole voinut niitä huomata. Muutokset on nyt huomioitu Cloudia-portaalissa ja HILMA:ssa (hankintailmoitukset.fi), mutta käyttöohjetta ei ole niihin vielä päivitetty. Myöskään TEM ei ole virallista ohjeistustaan vielä julkaissut, joten hankintayksiköiden on tällä hetkellä kovin vaikeaa laatia hyväksyttävää korjausilmoitusta EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa. 

Tiedusteluihimme saamiemme vastausten pohjalta, olemme koonneet yhteen kaikki keskeisimmät muutokset.

Muutokset käyttöohjeeseen kohta kohdalta

1. Pienten muutosten tekeminen

Ensimmäisessä kohdassa muistutetaan, että korjausilmoitusta käytetään vain pienten muutosten tekemiseen. Jos hankintailmoitukseen tehdään merkittäviä muutoksia, on julkaistava uusi hankintailmoitus. Tästä kohdasta löytyy lista muutoksista, joita korjausilmoituksella ei voi ilmoittaa. 

2. Korjausilmoituksella voi tehdä muutoksia vain ilmoitukseen, ei tarjouspyyntöasiakirjoihin

Tässä kohdassa päästään käyttöohjeen ytimeen. Sekä Cloudian että HILMAn asiantuntijoiden mukaan korjausilmoituksessa voi ilmoittaa vain sellaisista muutoksista, jotka ilmenevät TED:issä julkaistussa ilmoituksessa. Sillä ei siis voi tehdä muutoksia tarjouspyynnössä tai sen liitteissä oleviin tietoihin. 

3. Tarjouspyynnössä ja liiteasiakirjoissa olevien tietojen korjaaminen

Kohdassa 3 käsitellään hankintailmoituksen asiakirjojen muutoksia, jotka ovat selvästikin ohjeen toinen ydinasia. Jos halutaan korjata kohtaa, joka ei käy ilmi TED:istä (esim. tarjouspyyntö tai sen liite), muutosta ei saa kuvata korjausilmoituksessa. Kohtaan VII.2 ”Muut täydentävät tiedot” tulee ilmoittaa ainoastaan: ”tarjouskilpailuasiakirjoja muutetaan”. 

Mutta, miten tarjoaja voi tietää, mitä kohtaa tarjouskilpailuasiakirjassa on muutettu? Kysehän voi olla yhdestä virkkeestä jopa kymmenien sivujen pituisessa asiakirjassa. Ohjeistus on myös ristiriidassa aikaisempiin tuomioistuinratkaisuihin nähden.  Markkinaoikeus on esimerkiksi katsonut, että tarjouspyyntöasiakirjojen muutoksista tiedottaminen, ”yksilöimättä tehtyjä muutoksia muutoksista tiedottamiselle nimenomaisesti varatussa kohdassa VII”, johti siihen, että hankintayksikkö ei ollut tiedottanut muutoksista riittävällä tavalla (ks. MAO 417/18). 

Käyttöohjeeseen tehtyjen muutosten perusteella MAO joutunee jatkossa muuttamaan ratkaisukäytäntöään tältä osin. Myös hankintayksikön on tiedotettava muutettavasta kohdasta, jollain muulla tavalla. Cloudian asiakaspalvelu ohjeisti ilmoittamaan muutoksista Lähetä viesti -toiminnolla, jolloin viesti menee suoraan tarjoajille eikä TED:iin. Vaihtoehtoisesti muutoksesta voi ilmoittaa vastauksena saatuihin kysymyksiin, jotka tarjoajien oletetaan lukevan. Tätä kautta muutos todennäköisesti tulisi kaikkien potentiaalisten tarjoajien tietoon. 

4. Keskeyttämisestä ilmoittaminen jälki-ilmoituksella

Kohdassa 4 ohjeistetaan, että tuloksettomista ja epätäydellisistä menettelyistä ilmoitetaan (ts. hankinnan keskeyttämisestä ilmoittaminen) jälki-ilmoituksella. 

Korjausilmoituslomakkeella ei toisinsanoen saa ilmoittaa hankintamenettelyn keskeyttämisestä. Oman kokemuksemme mukaan tämä pätee myös hankinnan yksittäisen osan keskeyttämiseen, vaikka kilpailutuksen muut osat jatkuisivat normaalisti. 

TED:in helpdesk ohjeisti, että keskeytyksestä ilmoitetaan jälki-ilmoituslomakkeella myös silloin, kun ilmoitetaan yksittäisen osan keskeyttämisestä. Muiden osien osalta hankinta jatkuu normaalisti, eikä muutoksesta saa tehdä EU-korjausilmoitusta. 

5. Korjausilmoituksen julkaisemiseen kuluu 5 päivää

Viimeisessä kohdassa kerrotaan, että korjausilmoituksen julkaiseminen kestää viisi päivää, mikä on tärkeää huomioida korjausilmoitusten tekemisessä ja määräaikojen jatkamisessa. 

 Summa summarum

TED:in korjausilmoituksen julkaisemista koskevien uudistettujen käyttöohjeiden tarkoitus on varmasti selkeyttää, mitä korjausilmoituksessa voi ja pitää mainita. Ohjeistusta saattaa kuitenkin aiheutua epäselvyyksiä, koska käytäntöjä on muutettu suhteellisen laajasti. Suomessa virallisen ohjeistuksen antaa aikanaan TEM. Sitä odotellessa toivotaan, että kantapään kautta oppimamme, auttaa hahmottamaan käyttöohjeeseen tulleita muutoksia edes jonkin verran.

PTCS auttaa julkisten hankintojen tekijöitä 

PTCS:ltä saat apua korjausilmoitusten ja kaikkien muidenkin hankintoihin liittyvien koukeroiden selvittämisessä. Kun julkiset hankinnat tai hankintalain tulkinta tuottavat päänvaivaa, me autamme mielellämme. Ota yhteyttä Laura Mäkeen, lähetä viesti info@ptcs.fi tai pyydä tarjous.  


Tags: EU-korjausilmoituksetJulkiset hankinnatTED

Arkisto: Tiesitkö, että EU-korjausilmoitukseen on tehty muutoksia? – Emme mekään