Tiesitkö, että ilmastonmuutosta voitaisiin hillitä julkisten hankintojen avulla?

Julkisella sektorilla käytetään erilaisiin hankintoihin vuosittain noin 35 miljardia euroa. Varsinkin energiankäyttöön eli lämmityksestä, sähköstä ja kaasusta sekä rakentamis- ja kunnossapitopalveluista aiheutuviin ympäristöhaittoihin ja niiden vähentämiseen on herätty kiinnittämään yhä suurempaa huomiota jo tarjouspyyntövaiheessa. Erityisesti kunnilla ja kaupungeilla on huomattava rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Vuonna 2017 uudistettu hankintalaki mahdollistaa, että hankintayksiköt voivat edellyttää kilpailutuksen kohteelta tiettyä ympäristömerkkiä näytöksi siitä, että hankinnan kohde vastaa vaadittuja ympäristöominaisuuksia. Ympäristövaatimusten hyödyntäminen ei kuitenkaan ole lain mukaan vielä pakollista.

”Vaikka tiettyä ympäristömerkkiä saa nykyään vaatia, on merkkien hyödyntäminen yhä vapaaehtoista”, toteaa PTCServices Oy:n asiantuntija Susan With Joutsenmerkki.fi-sivustolla 5.2.20 julkaistussa artikkelissa. Hän kuitenkin uskoo, että tulevaisuudessa ympäristönäkökohtien huomiointi julkisissa hankinnoissa tullaan säätämään hankintalain tasolla pakolliseksi.

Lue koko artikkeli Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii julkisten hankkijoiden tekoja.

 

 


Tags: ilmastonmuutosJulkiset hankinnatkilpailutus

Arkisto: Tiesitkö, että ilmastonmuutosta voitaisiin hillitä julkisten hankintojen avulla?