Lisää innovatiivisuutta hankintoihin Broker-palveluiden avulla

Innovation Broker -palvelu on kansainvälinen konsepti, jonka tavoitteena on kasvattaa innovatiivisten hankintojen määrää ja laatua tunnistamalla ja kokoamalla yhteen hankintayksiköiden hankintatietoja sekä yritysten innovaatiodataa. Broker-palvelut tarjoavat tukea hankintaprosessien kehittämiseen ja vaikuttavuuden tehostamiseen. Suomessa toimintamallia pilotoidaan syksyn 2021 aikana muun muassa SOTE-toimialalla.

KEINO-osaamiskeskuksen koordinoimassa pilotissa ovat mukana Tays Kehitysyhtiö Oy ja yhteishankintayhtiö Tuomi Logistiikka Oy.  Kummankin hankintayksikön piloteissa keskitytään hankintojen kokonaisprosessin kehittämiseen ja huomioidaan hankintojen vaikutukset käyttäjille ja kohteelle.

Broker-palvelut toteuttaa Hankkinen Oy yhdessä Vaikuttavat Hankinnat Oy:n ja PTCServices Oy:n kanssa.

Tutustu tarkemmin pilottihankkeeseen ja sen tavoitteisiin.

Lisätietoja antaa Pauliina Karinkanta, joka on ollut mukana projektissa PTCS:n edustajana.


Tags: innovaatioInnovation BrokerJulkiset hankinnatKeinopilotti

Arkisto: Lisää innovatiivisuutta hankintoihin Broker-palveluiden avulla