Suuret pienet hankinnat

Mitä ovat pienhankinnat?

Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen kynnysarvon alle jääviä hankintoja. Vaikka usein puhutaan pienhankinnoista ja arvoltaan vähäisistä hankinnoista, rahaa näissäkin hankinnoissa pyörii arvaamattoman paljon. Varsinkin pk-yrityksille näillä kaupoilla saattaa olla, ja onkin, suuri merkitys.

Hankintalakia ei yleisesti ottaen sovelleta pienhankintoihin eikä laissa ole säännöksiä pienhankinnoista. Pienhankinnasta ilmoittaminen HILMA:ssa tai muissa tiedotuskanavissa on hankintayksikön päätettävissä ja se voi halutessaan soveltaa vapaasti hankintalain mukaisia menettelyjä. Ihana vapaus ja paljon valinnanvaraa, eikö totta? Eipä ihan niin.

Kaikki hankinnat vaativat osaamista

Kysymyksessä on melkoinen prosessi, kun siihen perehtyy. Vaikka hankintalaissa ei ole pienhankintoja koskevia säännöksiä, tulee niissä silti noudattaa hankintalain periaatteita, joita ovat avoimuus, tasapuolisuus ja syrjimättömyys sekä suhteellisuus. Lisäksi hankintayksiköillä on usein omia sisäisiä menettelyohjeita pienhankintojen kilpailuttamisesta.

Pienenkin hankinnan tekeminen vaatii näin ollen osaamista, tietoa, aikaa ja huolellisuutta. Olemme koulutuksissamme kuulleet varsin moninaisista ongelmista, joita hankinta-asiantuntijat ovat kohdanneet työssään. Ongelmat ovat voineet johtua esimerkiksi pienhankintojen hankintastrategian puuttumisesta, hankinnan arvon määrittelystä tai jopa tarvitsijan ”omatoimisuudesta”. Pienhankinnan tekeminen on joskus yllättävän kimuranttia ja pulmallista.

Jos hankintaa ei voi tehdä yhteishankintayksikön tekemien tai vaikkapa omien paikallisten puitesopimusten perusteella, eivätkä pienhankintoja koskevat suorahankinnan edellytykset täyty, joutuu hankintayksikkö käytännössä kilpailuttamaan pienhankintansa, jotta edellä mainitut hankintalain periaatteet toteutuisivat. Itse hankittaessa pienhankintojen tulisi siis aina perustua tarjousten pyytämiseen useammalta toimijalta ja sen perusteella suoritettuun hintavertailuun.

Lainsäädännön ja sopimusoikeuden kannalta pienhankintojen tekoon liittyy myös paljon muuta huomioon otettavaa, kuten

  • oikeustoimilaki
  • kauppalaki
  • tilaajavastuulaki
  • kuntalaki ja hallintolaki
  • tekijän- ja immateriaalioikeudet
  • hankintasopimus tai tilaus
  • yleiset sopimusehdot
  • yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet.

Ja nämä ovat vain jäävuoren huippu.

Pienhankintoja on kuvattu ja ohjeistettu muun muassa Valtion hankintakäsikirjan II osassa.

Meiltä saat apua ja neuvoja

PTCS:n asiantuntijat ovat perehtyneet pienhankintoihin syvällisesti; olemme laatineet pienhankintaohjeita, koulutamme kynnysarvot alittavien hankintojen tekoa ja teemme myös pienhankinnat hankintayksikön puolesta edullisesti kiinteään hintaan. Olethan yhteydessä Laura Mäkeen, laura.maki@ptcs.fi, kun tarvitset apua pienhankintoihin liittyen.

 


Tags: hankintahankintayksikkökynnysarvoPienhankinnat

Arkisto: Suuret pienet hankinnat