Kustannusvaikuttavuuden ohjelma osaksi hankintastrategiaa

Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Andreas Blanco Sequeiroksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon kohtalonkysymys on miten ohjaamme palvelujärjestelmäämme, jotta tarjotut palvelut olisivat mahdollisimman vaikuttavia käytössä olevilla resursseilla? Kysymykseen tullaan vastamaan ainakin siten, että osana sote-uudistusta vaikuttavuusperustaisuutta halutaan vakiinnuttaa osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä, hyvinvointialueiden järjestäjäohjausta, hankerahoituksia, yhteisiä tietosisältöjä sekä rahoitusmekanismeja.  

Lainsäädännön, ohjauksen ja rahoituksen kehittyminen vaikuttavuusperusteiseksi tulee nähdäkseni vaikuttamaan hankintojen johtamiseen ja toteuttamiseen monella tapaa. Niin sosiaali- ja terveyspalveluissa, kuin muillakin toimialoilla. Tämän kehityssuunnan myötä on kyettävä suunnittelemaan, toteuttamaan ja seuraamaan hankintoja kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta. Toisin sanoen on tuotettava entistä enemmän tietoa siitä, mitä hankintaeuroilla saadaan aikaiseksi. 

Kustannusvaikuttavuuden arviointi vaatii luonnollisesti osaamista ja paljon työtä. Suomessa toteutuu vuoden aikana useita tuhansia hankintaprosesseja, joten mielestäni on itsestään selvää, että vaativaa analyysia ei voida toteuttaa, kuin osassa hankinnoista.  

Tästä syystä niin hyvinvointialueilta, kuin muiltakin hankintayksiköiltä edellytetäänkin jatkossa entistä parempaa kykyä priorisoida ja kategorisoida hankintoja. Hankintayksikköjen olisi mielestäni hyvä tunnistaa euromääräisesti suurimmat ja strategisesti merkittävät hankinnat ja toteuttaa niiden osalta seuraavanlainen kustannusvaikuttavuuden todentamisen polku:  

  1. Toteutetaan esiselvitys kustannusvaikuttavuuden skenaarioista ennen varsinaisen hankintaprosessin käynnistymistä. 
  2. Otetaan kustannusvaikuttavuuden palkkiomallit osaksi tarjouspyyntöä. 
  3. Toteutetaan kustannusvaikuttavuuden seurantaa (hinnat, asiakasmäärät ja hyödyt)

Hankintayksikköjen tulisi mielestäni käynnistää hankintojen kustannusvaikuttavuuden ohjelma, joka pitää sisällään merkittävimpien hankintojen tunnistamisen sekä käytännön ohjeistuksen kustannusvaikuttavuuden huomioimiseksi hankintaprosessissa. Ohjelma kannattaisi integroida osaksi hankintastrategiaa.

Lopuksi vielä muutama vinkki kustannusvaikuttavuuden todentamisen toteuttamiseen. Ensiksikin investointi kustannusvaikuttavuuden todentamiseen kannattaa tehdä ajoissa.  Toiseksi on huomioitava, että vaikuttavuuden todentaminen vaatii aikaa ja osaamista. Kolmanneksi on tärkeää ymmärtää, että ilman vaikuttavuustietoa ei tässä rajallisten resurssien maailmassa tulla pärjäämään.   

Blogin on kirjoittanut Julkisten hankintojen yhdistyksen aamukahveilla 13.10.2022 aiheesta alustanut PTCS:n Jussi Pyykkönen. 

Jos vaikuttavuuden lisääminen hankinnoissa on sinunkin tavoitteenasi, meiltä saat apua ja neuvoja. Voit olla yhteydessä suoraan Jussiin. Tai voit kysyä lisätietoja tästä tai mistä tahansa julkisiin hankintoihin liittyvästä asiastasi Laura Mäeltä tai lähettää viestin info@ptcs.fi.


Tags: hankintayhdistysJulkiset hankinnatKustannusvaikuttavuussote

Arkisto: Kustannusvaikuttavuuden ohjelma osaksi hankintastrategiaa