Mistä lisää oppia julkisten hankintojen tekemiseen?

Tietämys julkisten hankintojen suuresta volyymista ja strategisesta merkityksestä lisääntyy vuosi vuodelta. Erityisesti tähän on vaikuttanut Hankinta-Suomen syyskuussa 2020 lanseeraama kansallinen hankintastrategia. Hankinta-asiantuntijoiden työpöydät ovat usein kovin täynnä, koska hankintoja tehdään paljolti ”otona”. Niukkojen resurssien vuoksi on hankintayksiköille vähitellen kertynyt enemmän tai vähemmän hankintavelkaa. Merkittävänä haasteena onkin noussut esiin osaavien tekijöiden löytäminen ja osaamisen ylläpitäminen.

Hankinta-Suomi mukana talkoissa

Hankinta-Suomen Hankintataitojen kehittäminen –teemaryhmä on muun muassa teettänyt selvityksen siitä, mistä koulutuksista ja tutkinto-ohjelmista todennäköisesti päädytään julkisten hankintojen tehtäviin. Tarkoituksena on lisätä julkisia hankintoja käsitteleviä jaksoja näihin koulutuksiin ja tutkinto-ohjelmiin. Koulutusohjelmia ja tutkintoja tarvitaan selkeästikin lisää, jotta tarjolla oleviin hankintatehtäviin saataisiin palkattua aikaisempaa enemmän osaavia tekijöitä. Lisäksi tekeillä on sähköinen työkalu hankintaosaamisen kartoittamiseksi. Hankintayksiköt voivat sen avulla selvittää omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan hankintaosaamisessa.

Haasteena moniosaaminen

Yhtenä merkittävänä haasteena näen hankintoihin liittyvät monenkirjavat osaamistarpeet. Hankintalainsäädännön koukeroiden tulkitsemisen ohella pitäisi hankinta-asiantuntijoilla olla osaamista myös ostotoiminnasta kokonaisuutena. Perustekemisen lisäksi on erittäin tärkeää ylläpitää tietämystä ja osaamista esimerkiksi hankintojen vähähiilisyydestä tai vaikuttavuudesta. Myös pk-yritysten osallistaminen markkinavuoropuheluihin ja vaikkapa pisteytysten ja valintakriteerien suunnittelu, ovat oleellinen osa hankinta-asiantuntijan jatkuvasti päivittyvää työkalupakkia.

Oman mausteensa soppaan tuo hankintojen tekeminen moniammatillisessa tiimissä. Tiimin työtä helpottaa varmasti myös se, että substanssiasiantuntijoilla on tietoa ja ymmärrystä kilpailuttamisprosessiin liittyvistä reunaehdoista.

PTCS tarjoaa monenlaista koulutusta erilaisiin tarpeisiin

Kaiken hankintoihin tavalla tai toisella liittyvän osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen on keskeinen osa tehtäväkenttäämme. Asiantuntijapalveluiden lisäksi käynnistimme vuonna 2006 julkisten hankintojen koulutukset, joista ensimmäinen oli julkisten hankintojen peruskurssi. Peruskurssi on edelleen valikoimissamme ja kerää vuosittain satoja osallistujia. Kehitämme jatkuvasti koulutustarjontaamme sekä sisällöllisesti, että toteutustapojen osalta. Valikoimastamme löydät varmasti itsellesi sopivan koulutuksen muutaman tunnin webinaarista, aina käytännön läheiseen ja osallistavaan työpajaan tarpeestasi riippuen.

Kaikille avointen koulutusten ohella järjestämme organisaatioille räätälöityjä tilauskoulutuksia. Tilauskoulutukset sopivat niin hankintayksiköiden omalle porukalle, kuin tarjoajien myynnillekin. Tilauskoulutukset on suunnattu kaikille, jotka haluavat ymmärtää, miksi hankinnat on kilpailutettava juuri niin tai näin. Myös substanssi- ja hankinta-asiantuntijoille voidaan räätälöidä yhteinen koulutus yhteisymmärryksen lisäämiseksi.

Olen pitkän urani aikana oppinut, että julkisten hankintojen tehokas tekeminen vaatii osaamisen jatkuvaa ylläpitämistä. Organisaation tarpeiden mukaan räätälöidyt tilauskoulutukset voidaan toteuttaa esimerkiksi koulutussarjana, jonka aluksi käydään läpi hankintojen perusasiat. Sen jälkeen jatkuvaa oppimista ylläpidetään koulutussessiossa esimerkiksi kerran kvartaalissa. Näin pystytään keskittymään käytännönläheisesti juuri pöydällä oleviin asioihin ja kysymyksiin.

Verkkokurssi on uusin aluevaltauksemme

Kun koronaepidemia saavutti Suomen maalikuussa 2020, myös meidän oli pakko miettiä uusia tapoja toteuttaa koulutuksiamme. Käytännössä kaikki lähikoulutuksemme muuttuivat ”yön yli” etäkoulutuksiksi, joista onkin epidemian jatkuessa muodostunut ns. uusi normaali. Tässä yhteydessä aloimme myös jalostamaan jo pitkään itänyttä ajatusta verkkokoulutusten järjestämisestä. Aiemmin harppaus lähikoulutuksesta itsenäisesti verkossa toteutettavaan opiskeluun oli meistä tuntunut liian suurelta askeleelta. Koronakurimuksen jatkuminen kuitenkin työnsi meitä vääjäämättä kohti seuraavan hypyn ottamista.

Kuten alussa totesin, hankintayksiköillä vaikuttaa olevan jatkuva tarve uusille osaaville tekijöille. Kilpailutuksia on kaikesta huolimatta pakko tehdä, vaikka resurssit jopa perehdyttämisen osalta ovat vähissä. Omana ratkaisunamme tilanteeseen päädyimme tekemään ensimmäisen verkkokoulutuksemme, jonka uskomme vastaavan monen tarpeisiin.

Ensimmäinen verkkokurssimme on nimeltään Tarjouspyyntö tunnissa. Kurssimateriaalissa käsitellään EU-kynnysarvot ylittävää avoimella menettelyllä toteutettavaa hankintaa, Päädyimme tähän, koska EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa säädökset ovat tiukemmat, kuin kansallisissa hankinnoissa tai pienhankinnoissa. Avoin menettely puolestaan on edelleen yleisin hankintamenettely.

Tilaamalla Tarjouspyyntö tunnissa -verkkokurssin, voit helposti ja nopeasti perehtyä tarjouspyynnön laatimisen perusasioihin. Kurssin oppimateriaali on käytössäsi vuoden ajan.

Pilottikurssiimme ja sen tilaamiseen voit tutusta tarkemmin uusilla PTCSVerkkokurssit-sivuillamme.

Hulluna hankintoihin oleva porukkamme odottaa jo suurella innolla seuraavaa haastetta vastaanotettavaksi julkisten hankintojen oppimisen saralla.

Blogin on kirjoittanut PTCS:n toimitusjohtaja Saila Eskola.

PTCS:n koulutustarjonta

Tutustu julkisten hankintojen koulutuskalenterimme

Kun kaipaat lisää oppia julkisten hankintojen tehokkaaseen läpiviemiseen, tutustu myös koulutuskalenteriimme, josta löydät kaikki tulevat koulutuksemme. Koulutustarjonnastamme voi kysyä lisätietoja lähettämällä viestin kurssi@ptcs.fi.

Meiltä saat myös räätälöityä koulututusta omalle organisaatiollesi

Jos olet kiinnostunut omalle organisaatiollesi räätälöitävistä tilauskoulutuksistamme, ota yhteyttä Laura Mäkeen, lähetä viestiä info@ptcs.fi tai pyydä tarjous.

 


Tags: Julkiset hankinnatkoulutuskurssitoppinenPTCSVerkkokurssiTarjouspyyntö tunnissa

Arkisto: Mistä lisää oppia julkisten hankintojen tekemiseen?