Miten julkisten hankintojen vastuullisuutta voidaan entisestään lisätä?

Julkisissa hankinnoissa liikkuu vuosittain rahaa noin 45 miljardia euroa, joten ei ole ihan merkityksetöntä, miten näitä rahoja käytetään. Julkisten hankintojen kilpailutuksissa käytettyihin tarjousten valinta- ja vertailukriteereihin kiinnitetään tänä päivänä yhtä enemmän huomiota ja hankintojen vastuullisuus onkin noussut hinnan lisäksi yhä tärkeämmäksi valintakriteeriksi. Ja hyvä niin. Mutta osataanko vastuullisuus ottaa oikealla tavalla huomioon kilpailutusta suunniteltaessa?  

Vastuullisuuteen liittyvää informaatiota ja materiaalia tulvii hyödynnettäväksi monelta suunnalta. Esimerkiksi Hankinta-Suomen toimenpideohjelman osana on laadittu vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet (Code of Conduct), jotka hankintayksikkö voi lisätä osaksi hankintasopimusta. Julkisten hankintojen asiantuntijan tehtävissä olen usein törmännyt siihen, että hankintakentällä kaivataan eri puolilta tulevaan vastuullisuuteen liittyvään tietotulvaan jäsentelyä ja käytännön esimerkkejä sekä sparrausta. Suorittaessani viime vuonna työni ohessa tradenomi YAMK-tutkintoa Metropolia ammattikorkeakoulun hankintatoimen koulutusohjelmassa, päätin omalta osaltani vastata tähän tarpeeseen suunnittelemalla vastuullisuuskysymyksiin liittyvän koulutuksen. 

Hankintatoimen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössäni selvitin, millaista koulutusta julkisten hankintojen parissa työskentelevät tarvitsevat pystyäkseen entistä paremmin huomioimaan vastuullisuuskriteerit hankintaprosessia suunnitellessaan. Tekemäni kartoituksen pohjalta suunnittelin sosiaalisen vastuun kriteereiden käyttöä koskevan koulutuksen. Tämä kaikille avoin koulutukseni toteutettiin ensimmäisen kerran marraskuussa 2022. Lisäksi olen tähän mennessä toteuttanut useammalle organisaatiolle vastuullisuusasioita käsittelevän tilauskoulutuksen, jonka sisältö on räätälöity organisaation tarpeiden ja toiveiden mukaan. Tilauskoulutuksemme hinta ja ajankohta sovitaan aina tapauskohtaisesti osallistujien määrän ja pitopaikan mukaan.  

Nyt meillä on siis olemassa hyväksi todettu ohjelmarunko, jonka pohjalta pystymme helposti muokkaamaan juuri sinun organisaatiosi tarpeisiin soveltuvan koulutuksen tietystä vastuullisuusteemasta. Tai tarvittaessa voimme räätälöidä organisaatiollesi vaikkapa kaikki vastuullisuuteen liittyvät teemat käsittävän koulutuksen. Jos organisaatiollasi on tarvetta esimerkiksi palvelu- tai tavarahankintojen tai vaikkapa rakennusurakoiden kilpailutuksiin liittyvälle koulutukselle, jonka sisällössä on huomioitu juuri sinun haluamaasi kilpailutusprosessiin sopivat kriteerit ja ehdot, kannattaa olla yhteydessä meihin.   

Tilauskoulutusten lisäksi vastuullisuusasiat ovat mukana myös kaikille avoimessa koulutustarjonnassamme. Sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyvä koulutus järjestetään uudelleen syksyllä 2023, jonka lisäksi vastuullisuusteema tullaan sisällyttämään myös muista aihepiireistä järjestämiimme avoimiin koulutuksiin.  

Tutustu julkisten hankintojen koulutuksiimme

Jos kaipaat lisää osaamista esimerkiksi hankintojen vastuullisuuteen liittyen, löydät tarjolla olevat avoimet koulutuksemme jatkuvasti päivittyvästä koulutuskalenteristamme

Kaipaatko oman organisaatiosi tarpeisiin räätälöityä koulutusta?

Järjestämme julkisten hankintojen eri teemoista, kuten vastuullisuuskysymyksistä, myös räätälöityjä tilauskoulutuksia. Jos haluat lisätietoja tilauskoulutuksistamme, ota yhteyttä Pauliina Karinkantaan tai lähetä viesti info@ptcs.fi 


Tags: Julkiset hankinnatkoulutuksettilauskoulutuksetvastuullisuus

Arkisto: Miten julkisten hankintojen vastuullisuutta voidaan entisestään lisätä?