PTCS:n riidanratkaisu- ja oikeudenkäyntitiimi esittäytyy

PTCServices Oy on Suomen johtava julkisten hankintojen kilpailutuksiin ja sopimusoikeuteen keskittyvä asiantuntijatoimisto. Riidanratkaisuun erikoistuneet lakimiehemme Aarne, Pauliina ja Tuukka avustavat asiakkaitamme myös oikeudenkäynneissä. Kun yhteistyö solmitun sopimuksen toteuttamisen osalta ei sujukaan suunnitelmien mukaan, kokenut ja osaava riidanratkaisutiimimme auttaa.

Tyypillisimmät riitatilanteet

Tyypillisimpiä sopimusvaiheessa ilmeneviä ongelmia ovat esimerkiksi toimitusten myöhästyminen, laatu on jotain muuta kuin on edellytetty, sovitut aikataulut eivät pidä, sovittuja asioita ei ole ymmärretty samalla tavalla tai laskutus on pielessä. Näissä tilanteissa on usein vaikea hahmottaa, miten ongelmat olisivat ratkaistavissa kaikkien osapuolten kannalta oikeudenmukaisella tavalla.

Riitatilanteeseen joudutaan, jos tilaajan ja toimittajan välillä syntyneistä epäselvyyksistä ei syystä tai toisesta pystytä neuvottelemaan rakentavasti. Prosessin aluksi lakimies selvittelee mahdollisimman tarkasti, mitä osapuolten näkemyksen mukaan on sovittu. Seuraavassa vaiheessa neuvotellaan lakimiehen johdolla, miten todettu epäsuhta voidaan ratkaista oikeudellisesti kestävällä tavalla. Joskus riitaa ei pystytä ratkaisemaan neuvotteluteitse ja asia joudutaan viemään käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Tutustu PTCS:n riidanratkaisutiimiin jäseniin Ihmiset-sivulla.

Ota yhteyttä, kun tarvitset apua sopimusriidoissa tai oikeudenkäynneissä

Kun tarvitset apua sopimusriitasi ratkaisemisessa, ota mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteyttä Laura Mäkeen, jonka kautta löydät lakimiehen juuri sinun tapaustasi hoitamaa. Tai voit pyytään tarjouksen tarjouspyyntölomakkeellamme.

 


Tags: riidanratkaisu

Arkisto: PTCS:n riidanratkaisu- ja oikeudenkäyntitiimi esittäytyy