Tietoturvallisuus julkisissa hankinnoissa – suositus lausuntokierroksella 17.3.2023 saakka

Tietosuoja

Tiedonhakulautakunta on laatinut suosituksen tietoturvallisuuden huomioimisesta hankinnoissa. Suositusta on mahdollista kommentoida 17.3.2023 saakka oikeusministeriön ylläpitämässä ja tuottamassa lausuntopalvelu.fi-palvelussa.

Suosituksen tarkoituksena on opastaa viranomaishankintayksiköitä hankintoihin liittyvien tietoturvallisuusvaatimusten määrittelyssä sekä niiden täyttymisen varmistamisessa. Suosituksen liitteissä on hankintoihin suositeltavia tietoturvallisuusvaatimuksia, joita viranomaiset voivat hyödyntää hankintasopimusten liitteinä.

Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta on monialaiseen asiantuntijayhteistyöhön perustuva valtiovarainministeriön yhteydessä toimiva viranomainen. Lue lisää tiedonhallintalautakunnasta.

PTCS:n koulutustarjonnasta löytyy myös tietosuojakoulutusta

Mietityttääkö henkilötietojen käsittely hankinnoissasi? Tiedätkö, mitä esimerkiksi tarjousmateriaalien yhteydessä saatujen CV- ja osaamisprofiilien tiedoille täytyy tehdä, jotta tietoturvallisuusvaatimukset täyttyisivät? Jos haluat saada syvällisempää tietoa ja hyviä eväitä tietosuoja-asioiden huomioimisesta julkisissa hankinnoissa, ehdit vielä ilmoittautua ma 13.3.2023 klo 12–16 järjestettävään webinaarimuotoiseen Tietosuoja ja hankinnat -koulutukseemme. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!

Tutustu myös PTCS:n tietosuojatiimiin ja tietosuojapalveluihimme.


Tags: Julkiset hankinnatkoulutustiedonhallintalautakuntatietosuojatietoturvallisuuslausunto

Arkisto: Tietoturvallisuus julkisissa hankinnoissa – suositus lausuntokierroksella 17.3.2023 saakka