Vuoden 2021 kiinnostavimmat oikeustapaukset, osa 2

PTCS:n Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi kokosi jälleen kerran marraskuussa 2021 yhteen yli 300 julkisten hankintojen ammattilaista. Päivän ohjelmassa olivat perinteiseen tapaan mukana myös vuoden tärkeimmät oikeustapaukset, joista julkaisimme ensimmäisen koosteen 24.1.22. Panelisteina toimivat monelle jo tutut Pauliina Karinkanta PTCS:ltä, Anna Kuusniemi-Laine Castrén & Snellman Oy:stä ja Mika Pohjonen Frontia Asianajotoimisto Oy:stä.

Tarjouspyyntöasiakirjojen epäselvyys – MAO 107/21

Tässä erikoisessa tapauksessa tarjouspyynnön 25 pakollista alakohtaa olivat virheellisesti monistuneet, niin että tarjoajat joutuivat turhaan täyttämään sähköiseen tarjouslomakkeeseen kaiken kaikkiaan 211 alakohtaa.

Markkinaoikeus totesi, että tarjouspyyntöasiakirjat olivat epäselviä ja avoimuusperiaatteen vastaisia. Perusteluna tälle oli, että tarjouspyynnön tehnyt hankintayksikkö vastaa aina käyttämänsä järjestelmän toimivuudesta, kuten omasta toiminnastaan.

Samaisesta hankinnasta oli julkaistu korjausilmoitus, jossa tarjousaikaa oli pidennetty 20 päivällä. Korjausilmoitukseen oli samalla muutettu vaatimuksia, jotka koskivat tarjouspyynnön kohteen teknisiä ominaisuuksia. MAO katsoi, että nämä lisäykset olivat vaikuttaneet kriteereihin, joiden perusteella tarjoajat päättävät osallistua tai olla osallistumatta tarjouskilpailuun. Näin ollen korjausilmoitusta ei voitu enää rinnastaa alkuperäiseen hankintailmoitukseen, vaan hankintamenettely olisi pitänyt keskeyttää ja aloittaa uusi tarjouskilpailu uusilla kriteereillä.

Panelistit totesivat, että tarjouspyyntöasiakirjoissa ei saa olla yllättäviä seikkoja, jotka vaikuttavat tarjouksen laatimiseen kuluvaan aikaan ja työmäärään. Lisäksi hankintayksikön on aina tarkkaan arvioita, miten tarjouspyyntöön tehdyt muutokset vaikuttavat tarjoajien mahdollisuuksiin jättää tarjouksensa.

Lue JulkiSet-lyhennelmä tapauksesta. Jos et ole vielä Julkiset-tietopalvelumme vuositilaaja, voit tilata koekäyttötunnukset ja tutustua palvelun sisältöön maksutta kuukauden ajan.

EU-säännökset kansallisessa hankinnassa – KHO: 2021:71

Seuraavassa tapauksessa oli kyse siitä, miten EU-säännöksiä sovelletaan kansallisiin hankintoihin. Hankintayksikkö oli kilpailuttanut kaupunkiympäristön palvelualueen rakentamisen ja kunnossapidon palveluita. Hankintayksikkö oli käyttänyt tarjouspyynnössään EU-menettelyssä käytettäviä termejä. Tarjouspyynnössä sallittiin tarjouksen antaminen ryhmittymänä ja tarjoajan oli mahdollista käyttää alihankkijan voimavaroja. Tarjouspyyntöasiakirjoista ei kuitenkaan käynyt ilmi, millä tavoin alihankkijoiden voimavarojen käytettävyys olisi pitänyt varmistaa.

MAO katsoi, että voittanut tarjous olisi pitänyt hylätä, koska voimavarojen käytettävyyttä ei ollut riittävällä tavalla näytetty toteen. KHO kuitenkin kumosi MAO:n ratkaisun ja totesi, että kansallisissa hankinnoissa voidaan käyttää kevyempiä menettelyjä, kuin EU-hankinnoissa. KHO:n mukaan kyseessä oli siis kansallinen hankinta, johon ei sovelleta EU-kynnysarvon ylittäviä säännöksiä. KHO totesi päätöksessään myös i, että, jos voimavara-alihankkijan referensseihin on selkeästi nojauduttu, tulee kyseisen alihankkijan myös osallistua hankinnan toteuttamiseen.

Panelistien mukaan tapauksesta voidaan oppia, että EU-säännökset eivät tule automaattisesti sovellettavaksi kansallisessa hankinnassa, vaan hankintayksikön tulisi nimenomaisesti kertoa, jos tarkoituksena on soveltaa EU-säännöksiä.

Tutustu tapauksen lyhennelmään JulkiSet.fi-palvelussamme.

Blogin on koonnut PTCS:llä harjoittelijan toimiva Kalle Kujansuu.

ESPD-lomakkeeseen liittyvät tapaukset – MAO 127/21 ja MAO 564/20

Osuuden lopuksi käsiteltiin vielä erikseen tapauksia, joissa on käytetty ESPD-lomaketta. Näitä tapauksia ja ESPD-lomakkeen käyttöä yleisemminkin tulemme analysoimaan tarkemmin myöhemmin julkaistavassa erillisessä blogissa.

Kiinnostavatko oikeustapaukset? – Tutustu kurssimme Julkisten hankintojen oikeustapaukset, 24.-25.3.2022

Ovatko julkisten hankintojen prosessit, periaatteet ja hankintalaki hallussasi? Haluatko kuulla uusimmista linjauksista oikeuskäytännössä? Tutustu kurssin sisältöön tarkemmin ja ilmoittaudu mukaan.

PTCS tarjoaa julkisten hankintojen asiantuntijapalveluita myös valitus- ja riita-asioissa

Kun tarvitse apua ja neuvoja julkisiin hankintoihin liittyvissä tehtävissäsi tai kysymyksissäsi, ota yhteyttä Laura Mäkeen, lähetä viesti info@ptcs.fi tai pyydä tarjous.

Tutustu tarkemmin tarjontaamme ja osaamiseemme valitusasioiden ja MAO-prosessien  sekä vahingonkorvaus ja sopimusriitojen osalta.


Tags: Julkiset-tietopalveluKHOMAOOikeustapaukset

Arkisto: Vuoden 2021 kiinnostavimmat oikeustapaukset, osa 2