Hankintapuhelimen käyttöehdot

PTCServices Oy:n hankintapuhelimen käyttöehdot

 

Termit

  • Käyttöehdot = PTCServices Oy:n laatimat hankintapuhelimen käyttöä koskevat ehdot
  • Asiakas = Hankintapuhelimeen soittaja
  • PTCServices Oy = Hankintapuhelimen palveluntarjoaja
  • Hankintapuhelin = PTCServices Oy:n ylläpitämä puhelimitse tapahtuva neuvontapalvelu
  • Neuvonta = PTCServices Oy:n hankintapuhelimessa asiakkaalle antama neuvonta
  • Tiedot = Hankintapuhelimen asiakkaan antamat ja / tai asiakasta koskevat tiedot

1. Käyttöehtoihin sitoutuminen

Tutustuthan huolellisesti näihin käyttöehtoihin ennen hankintapuhelimeen soittamista. Soittamalla hankintapuhelimeen sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja.

2. Yleistä

Hankintapuhelin on PTCServices Oy:n tarjoama neuvontapalvelu hankintayksiköille ja tarjoajille.

3. Neuvonnan sisältö ja rajat

Hankintapuhelinpalvelussa ei lähetetä, täytetä tai laadita asiakirjoja eikä oteta kantaa riita-asioihin, mutta asiakas ja PTCServices Oy voivat tehdä näistä asioista erillisen, kirjallisen toimeksiantosopimuksen.

Jos asiakkaan kysymys on liian laaja hoidettavaksi puhelimitse (vaatii esimerkiksi taustamateriaaliin tutustumista, laajaa oikeuskäytännön selvittämistä tms.), PTCServices Oy ja asiakas voivat tehdä erillisen toimeksiantosopimuksen.

4. Laskutus ja maksaminen

Hankintapuhelimeen soittaminen on maksullista. Laskutus perustuu puhelun kestoon minuuttiveloituksella. Maksu veloitetaan asiakkaan puhelinlaskulla, jonka lisäksi neuvonnasta ei aiheudu asiakkaalle muita kuluja. Veloitus on PTCServices Oy:n internet-sivuilla saatavilla olevan kulloinkin voimassa olevan puheluhinnaston mukainen.

5. Hankintapuhelimen asiakkaan vastuu

Hankintapuhelimen asiakas yksin vastaa kaikista palvelun käytöstä ja sen kautta aiheutuneista kustannuksista ja muista seuraamuksista.

6. Henkilötietojen käsittely

PTCServices Oy ylläpitää asiakasrekisteriä laskutusta ja palvelun kehittämistä sekä tilastointia varten.

PTCServices Oy ei luovuta asiakkaiden tietoja kolmansille osapuolille, ellei asiakas anna tähän nimenomaista suostumusta. Tietoja voidaan luovuttaa vain, jos tietojen antaminen perustuu laissa säädettyyn velvollisuuteen (esimerkiksi viranomaisille tietojen antaminen) tai laskutuksesta ja perinnästä vastaaville siltä osin, kuin tietojen anto em. toimenpiteitä varten on välttämätöntä.

7. PTCServices Oy:n oikeudet, vastuu ja vastuurajoitukset

PTCServices Oy:llä on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, hintaa, käyttöehtoja ja lopettaa palvelun tarjoaminen. Muutoksista pyritään tiedottamaan PTCServices Oy:n kotisivuilla hyvissä ajoin ennen niiden astumista voimaan.

PTCServices Oy ei vastaa teknisten vikojen, huollon tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, joiden vuoksi hankintaneuvonta ei ole saatavilla ilmoitettuna palveluaikana.

PTCServices Oy ei vastaa hankintaneuvonnan mahdollisista virheistä tai puutteellisuuksista tai tietojen käytöstä tai tulkinnasta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. PTCServices Oy ei myöskään vastaa hankintaneuvonnan soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.

8. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Hankintapuhelimen toiminnassa ja -neuvonnassa sovelletaan Suomen lakia. Hankintapuhelinta ja -neuvontaa koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei neuvotteluissa saada ratkaistua, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.