Uusi hankintalaki

Julkisten hankintojen lainsäädäntö ja muita linkkejä

 

Lainvalmistelu

Hankintadirektiivit 2014

Aiemmat hankintalait

Julkisten hankintojen lakiuudistukset

Muu lainsäädäntö

Yleiset sopimusehdot

Julkisen sektorin hyväksymiä, ostajan edut erityisesti huomioivia yleisiä ehtoja:

Muita yleisiä sopimusehtoja: