Sara Kurttila

Sara Kurttila

juristi, OTM
+358 504 699 291

Erityisosaaminen:
sopimusoikeus, palveluhankinnat, riidanratkaisu

Saran osaamisalueisiin kuuluvat hankintoihin liittyvät muutoksenhakuprosessit ja sopimusoikeudelliset toimeksiannot. Saran tehtäväkenttään kuuluvat myös hankintayksiköiden ja tarjoajien avustaminen tarjouskilpailuissa ja yritysjärjestelyihin liittyvät tehtävät. Hänellä on aikaisempaa kokemusta työskentelystä Kilpailu- ja kuluttajaviraston julkisten hankintojen valvonnassa. Lisäksi Sara on työskennellyt asianajotoimistossa liikejuridiikan toimeksiantojen parissa.


Arkisto: Sara Kurttila