Sara Taivainen

juniorijuristi, OTM
+358 50 431 7231

Erityisosaaminen:
palveluhankinnat, terveydenhuollon laite- ja tarvikehankinnat, Cloudia-kilpailutusjärjestelmä, JulkiSet

Saralla on kokemusta erilaisista julkisten hankintojen kilpailutusprosesseista. Hän on osallistunut muun muassa useisiin terveydenhuollon laite- ja tarvikehankintoihin ja ollut mukana esimerkiksi käännöspalveluiden kilpailuttamisessa. Saran osaamisalueisiin kuuluvat myös erilaisten juridisten selvitysten laatiminen sekä Cloudia-kilpailutusjärjestelmä. Sara on myös toiminut PTCS:n tuottaman JulkiSet.fi-tietopalvelun päätoimittajana, joten hänellä on laaja tietämys julkisia hankintoja koskevasta ratkaisukäytännöstä eri tuomioistuimissa.

 


Arkisto: Sara Taivainen