Vilma Swahne

Hei, olen Vilma ja työskentelen PTCS:llä harjoittelijana. Opiskelen oikeustieteitä Lapin yliopistossa sekä teologiaa ja uskonnontutkimusta Helsingin yliopistossa. Harjoittelijana avustan PTCS:n juristeja ja asiantuntijoita esimerkiksi oikeudellisessa tiedonhaussa, erilaisten juridisten asiakirjojen ja selvitysten laatimisessa sekä muissa tehtävissä. Ennen PTCS:lle siirtymistä olen työskennellyt asianajotoimistossa.

Innostuin julkisista hankinnoista toden teolla EU:n sisämarkkina- ja kilpailuoikeutta käsittelevällä kurssilla. Hankinnoissa minua kiehtovat erityisesti oikeudenalan EU-intensiivisyys sekä se, että julkisille hankinnoille on asetettu suuri rooli muun muassa vihreän siirtymän ja muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttamisessa.

Vapaa-aikani kuluu muun muassa kirjojen, museoiden kiertelyn ja lenkkeilyn parissa.


Arkisto: Vilma Swahne