Vilma Swahne

juristiharjoittelija
+ 358 50 568 7932

Vilma työskentelee PTCS:llä harjoittelijana. Hän opiskelee parhaillaan oikeustieteitä Lapin yliopistossa sekä myös teologiaa ja uskonnontutkimusta Helsingin yliopistossa. Vilma avustaa PTCS:n juristeja ja asiantuntijoita esimerkiksi oikeudellisessa tiedonhaussa, erilaisten juridisten asiakirjojen ja selvitysten laatimisessa sekä muissa tehtävissä. Ennen PTCS:lle siirtymistään hän on työskennellyt asianajotoimistossa.

Vilma innostui julkisista hankinnoista toden teolla EU:n sisämarkkina- ja kilpailuoikeutta käsittelevällä kurssilla. Hankinnoissa häntä kiehtovat erityisesti oikeudenalan EU-intensiivisyys sekä se, että julkisille hankinnoille on asetettu suuri rooli muun muassa vihreän siirtymän ja muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttamisessa.

 


Arkisto: Vilma Swahne