Jan Jääskeläinen, Aalto-yliopisto

Jan Jääskeläinen on viidennen vuoden tohtorikoulutettava Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun taloustieteen laitoksella. Jan tutkii väitöskirjassaan julkisia hankintoja keskittyen erityisesti kilpailun rooliin hankinnoissa. Jan on erikoistunut empiiristen työkalujen ja datan hyödyntämiseen tutkimuksessa.


Arkisto: Jan Jääskeläinen, Aalto-yliopisto