Jussi Pyykkönen, PTCS

Jussi on viimeiset 10 vuotta keskittynyt talous-, vaikuttavuus- ja hankintakysymysten ratkaisemiseen. Kokemusta on karttunut valtionhallinnosta, kolmannelta- ja yksityiseltäkin sektorilta.

Työssään hän tuo esille hankintojen merkityksen osana julkistaloutta ja yhteiskunnallisia muutoksia. Hän on tullut monelle tutuksi erilaisten data-analyysien toteuttamisesta eri toimialoille (esim. syrjäytyminen).

Sopimusten kannustinmallien kehittäminen on hänen erityisosaamistaan. Jussilla on myös vuosien laaja kokemus innovatiivisten ja ns. normaalista poikkeavien hankintojen läpiviennistä.

Hankintojen taloudellisten vaikutusten lisäksi on tärkeää arvioida niiden sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia, Jussi toteaa. Hän on aikoinaan kirjoittanut Sitran toimeksiannosta laajaa huomiota saaneen Vaikuttavuuden hankinta -raportin. Tällä hetkellä hänellä on kehitteillä myös vaikuttavuuden arviointiin uusia malleja. Kaikkea ei voi mitata, mutta kaikkea voi suunnitella vaikuttavuuden näkökulmasta.


Arkisto: Jussi Pyykkönen, PTCS