Jussi Pyykkönen, PTCS

Jussi on erikoistunut innovatiivisiin hankintoihin ja hankintojen taloudellisiin vaikutuksiin. Jussi tuo työssään esille hankintojen merkityksen osana julkistaloutta ja yhteiskunnallisia muutoksia.

Jussi on myös kirjoittanut Sitran toimeksi annosta laajaa huomiota saaneen Vaikuttavuuden hankintaraportin.


Arkisto: Jussi Pyykkönen, PTCS