Jussi Pyykkönen, PTCS

”Olen viimeiset 10 vuotta keskittynyt  talous-, vaikuttavuus- ja hankintakysymyksien ratkaisemiseen. Kokemusta on karttunut valtionhallinnosta, kolmannelta- ja yksityiseltäkin sektorilta.

Tuon työssäni esille hankintojen merkityksen osana julkistaloutta ja yhteiskunnallisia muutoksia. Olen monelle tullut tutuksi erilaisten data-analyysien toteuttamisesta eri toimialoille (esim. syrjäytyminen ).

Sopimusten kannustinmallien kehittäminen on erityisosaamistani. Minulla on vuosien laaja kokemusta innovatiivisten, normaalista poikkeavien, hankintojen läpiviennistä.

Hankintojen taloudellisten vaikutusten lisäksi on tärkeää arvioida niiden sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia. Olen aikoinaan kirjoittanut Sitran toimeksiannosta laajaa huomiota saaneen Vaikuttavuuden hankinta -raportin. Kehitän tällä hetkellä myös vaikuttavuuden arviointiin uusia malleja. Kaikkea ei voi mitata, mutta kaikkea voi suunnitella vaikuttavuuden näkökulmasta.”


Arkisto: Jussi Pyykkönen, PTCS