Kirsi-Maria Halonen, Lapin yliopisto

Kirsi-Maria Halonen on professori Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa ja hän opettaa hankintajuridiikkaa myös Turun yliopistossa. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus julkisten hankintojen parista. Halonen toimii tällä hetkellä muun muassa Euroopan komission julkisten hankintojen asiantuntijaryhmässä, Ruotsin kilpailuviraston tutkimusneuvostossa, Elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan varapuheenjohtajana ja johtaa useita julkisiin hankintoihin ja julkisen sektorin markkinoihin liittyviä tutkimushankkeita.


Arkisto: Kirsi-Maria Halonen, Lapin yliopisto