Kirsi-Maria Halonen, Lapin yliopisto

Kirsi-Maria Halonen työskentelee  Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa ja hänellä on julkisten hankintojen dosentuuri Turun yliopiston tiedekunnassa. Hän opettaa kummassakin yliopistossa julkisia hankintoja. Kirsi-Marian tämän hetkinen tutkimus on poikkitieteellistä ja keskittyy kilpailun toimivuuteen julkisissa hankinnoissa ja hankintojen yksityis- ja julkisoikeuden välisiin rajapintoihin. Hän toimii myös Euroopan komission julkisten hankintojen asiantuntijaryhmässä ja Ruotsin kilpailuviraston tutkimusneuvostossa.


Arkisto: Kirsi-Maria Halonen, Lapin yliopisto