Mirke Turunen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Mirkellä on pitkä ja monipuolinen kokemus julkisista hankinnoista, ja hän on työskennellyt useiden virastojen lisäksi Hanselin kilpailutuskonsulttina. Hänen arvokas kokemuksensa ICT-palveluiden tarjoamisesta julkiselle sektorille on vahvistanut hänen asiantuntemustaan alalla.. Viime vuosina Mirke on keskittynyt hankkimaan ICT-asiantuntijapalveluita järkevästi. Hänellä on intohimo tulos- ja vaikuttavuusperusteisiin hankintoihin, sekä arvon tuottoon. Mirke jakaa omia kokemuksiaan hankinnoista ja julkisen sektorin kehittämisestä Liian vilkas valtiolle – podcastissa.


Arkisto: Mirke Turunen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea