Olli Hyvärinen, Työ- ja elinkeinoministeriö

Olli Hyvärinen työskentelee työ- ja elinkeinoministeriössä kilpailupolitikasta vastaavan tiimin vetäjänä.  Tiimin vastuisiin kuuluvat kilpailupolitiikka- ja kilpailulainsäädäntö, julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö sekä EU:n valtiontukisääntelyyn liittyvät tehtävät. Aikaisemmin Hyvärinen on työskennellyt mm. Helsingin yliopistossa tutkijana sekä työ- ja elinkeinoministeriössä eri tehtävissä.


Arkisto: Olli Hyvärinen, Työ- ja elinkeinoministeriö