Riikka Hietanen, Työ- ja elinkeinoministeriö

Riikka Hietanen toimii johtavana asiantuntijana Työ- ja elinkeinoministeriössä julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön parissa. Riikalla on pitkä kokemus julkisista hankinnoista. Aikaisemmin hän toimi hankintalakimiehenä yhdessä Suomen suurimmista hankintayksiköistä.


Arkisto: Riikka Hietanen, Työ- ja elinkeinoministeriö