Tarja Sinivuori-Boldt, Valtiovarainministeriö

Tarja Sinivuori-Boldt on finanssineuvos valtiovarainministeriössä. Hän työskentelee Hankinta-Suomen ohjelmajohtajana. Tarjalla on pitkä kokemus laajasta kilpailupolitiikasta mukaan lukien hankintasääntely, EU:n valtiontukisääntely ja kilpailulainsäädäntö.


Arkisto: Tarja Sinivuori-Boldt, Valtiovarainministeriö