Leijona Catering Oy

Leijona Catering

Leijona Catering

”PTCS on avustanut Leijona Catering Oy:tä kokonaisvaltaisesti sähköisen omavalvontajärjestelmän ja työvaatteiden kilpailutuksissa sekä elintarvikehankinnan esiselvityksessä. Yhteistyö PTCS:n kanssa oli sujuvaa, mikä mahdollisti Leijona Cateringin tavoitteiden mukaisen tuloksen hankintojen toteutuksessa sekä elintarvikehankinnan valmistelussa. PTCS:n sitoutuminen asiakkaan tarpeisiin ja kyky ymmärtää Leijona Cateringin erityisvaatimukset näkyivät positiivisesti koko prosessin ajan.”

Jussi Muhonen, talousjohtaja, Leijona Catering Oy


Arkisto: Leijona Catering Oy