Hankintalain ns. korjaussarja 2 on jälleen vireillä – Lausuntopyyntö koskien hallituksen esitystä hankintalain muuttamiseksi

Hallituksen esitys HE 115/2022 raukesi viime keväänä vaalikauden päätyttyä ennen kuin lakia oli ehditty käsitellä eduskunnassa. Nyt annettavalla esityksellä tehdään hankintalakiin sellaiset tekniset muutokset, jotka sisältyivät rauenneeseen hallituksen esitykseen.

Muutokset koskevat hankintojen ilmoittamista ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston valvontaa. Teknisenä muutoksena korjataan myös EU:n komission tarkastuksessa erityisalojen hankintalakiin kohdistunut puute erityisalojen hankintadirektiivin soveltamisalasta. Koska tältä osin ei ole ollut tarkoitus säätää direktiivin velvoitteista poikkeavasti, erityisalojen hankintalain sanamuoto täydennetään ja korjataan vastaamaan nykyistä tarkemmin erityisalojen hankintadirektiivin sanamuotoja.

Esityksestä voi lausua Lausuntopalvelu.fi:ssä 7.10.2023 saakka.

Tutustu myös lokakuussa julkaistuun blogiimme Hankintalain korjaussarja II etenee, jossa on käsitelty lakiuudistuksen keskeistä sisältöä.


Tags: HE

Arkisto: Hankintalain ns. korjaussarja 2 on jälleen vireillä – Lausuntopyyntö koskien hallituksen esitystä hankintalain muuttamiseksi