Cloudian Tarjouspalvelu.fi-portaali uudistuu

Julkisiin tarjouskilpailuihin osallistuvien tarjoajien käyttämä Tarjouspalvelu.fi-portaali uudistuu 12.4.2022. Uudistettua portaalia ei kuitenkaan tarvitse ottaa käyttöön välittömästi, vaan tarjouspyyntöihin on mahdollista vastata sekä uudessa että vanhassa Tarjouspalvelussa noin vuoden siirtymäjakson ajan.

Mikä muuttuu ja miksi?

Uudistuksen pääasiallisena tarkoituksena on vastata käyttäjien esittämiin parannusehdotuksiin muun muassa hakutoimintojen ja käyttäjähallinnan osalta. Lisäksi portaalin visuaalinen ilme on yhdenmukaistettu samanlaiseksi kuin muutkin Cloudian palvelut.

Vaatiiko muutos käyttäjiltä toimenpiteitä?

Uudistetun portaalin käyttäminen ei vaadi erillisiä toimenpiteitä hankintayksiköiltä tai tarjoajilta, koska uudistus ei vaikuta tarjouspyyntöjen tai muiden ilmoitusten lähettämiseen Uudistus ei myöskään vaikuta palvelun ydintoimintoihin, vaan esimerkiksi käyttäjätunnukset säilyvät ennallaan. 

Miten siirtymäaikana toimitaan?

Kilpailutuskohtaisessa sähköpostiviestissä oleva osallistumislinkki ohjaa tarjoajat vuoden siirtymäaikana automaattisesti vanhaan Tarjouspalveluun. Tarjoaja voi kuitenkin halutessaan helposti siirtyä uuteen Tarjouspalveluun portaalin yläpalkissa olevasta navigaatiosta.

Uudet kuvalliset käyttöohjeet julkaistaan Cloudia Tukiportaalissa lähiviikkoina.


Tags: CloudiaTarjouspalvelut.fi

Arkisto: Cloudian Tarjouspalvelu.fi-portaali uudistuu