Etäopintomatkalla Maastrichtissa

Pysyäkseni ajan tasalla Euroopan unionin tuomioistuimien oikeuskäytännöstä, osallistuin PTCS:n JulkiSet-tietopalvelun päätoimittajan roolissa EIPA:n (the European Institute of Public Administration) järjestämään seminaariin “Recent Developments in European Public Procurement Case Law”. Kesäkuussa 2021 järjestetyssä kaksipäiväisessä seminaarissa käsiteltiin julkisiin hankintoihin liittyviä ajankohtaisia aiheita useasta eri näkökulmasta.

Ensimmäinen seminaaripäivä:
Kilpailun vastainen yhteistyö julkisissa hankinnoissa, Brexit ja yleisen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä

Päivän käynnisti Dr Pascal Britonin puheenvuoro, hankintadirektiivin mukaisista poissulkuperusteista. Puheenvuorossaan hän kiinnitti erityisesti huomiota kilpailunvastaista yhteistyötä koskevaan harkinnanvaraiseen poissulkuperusteeseen. Euroopan komissio julkaisi keväällä 2021 ohjeen kilpailun vastaisen yhteistyön tunnistamiseksi hankinnoissa sekä lisäksi myös ohjeita tähän liittyvien poissulkemisperusteiden soveltamisesta. Puhujan mukaan ohjeistus oli odotettu, mutta haastavasti kirjoitettu.  Hänen mielestään siinä annettaan enemmänkin yleisluonteisia kuin käytännön soveltamisohjeita. Esityksen aikana yleisön joukossa virisikin mielenkiintoista keskustelua käytännön toimintatavoista, joiden avulla poissulkuperusteiden tarkastamista ja arvioimista voitaisiin edistää. Eräs osallistuja muun muassa ehdotti jäsenvaltioiden yhteistä poissulkuperusteita koskevaa rekisteriä, josta kehkeytyi mielenkiintoinen keskustelu.

Seuraava puhuja Dr Albert Sanches-Graells painotti, että Iso-Britannia pysyy GPA-sopimuksen yhtenä osapuolena myös Brexitin jälkeen. Hän esitteli myös joulukuussa 2020 julkaistua hankintoja koskevaa asiakirjaa Green Paper: Transforming public procurement, jossa tavoitteeksi on asetettu muun muassa hankintamenettelyn modernisointi ja nopeuttaminen. Asiakirjan sisältö herätti kysymyksiä muun muassa siinä esitellyistä hankintamenettelyistä ja siitä, miten ne erosivat hankintadirektiivin mukaisista hankintamenettelyistä.

Ensimmäisen päivän päätti Nicolas Pourbaix. Hänen esityksensä käsitteli EU:n yleisen tuomioistuimen viimeaikaista sekä hieman vanhempaakin oikeuskäytäntöä. EU:n yleisessä tuomioistuimessa käsitellään EU:n toimielimiä vastaan nostettuja kanteita. Nämä ratkaisut saattavat valitettavasti jäädä hieman vähäisemmälle huomiolle, koska niistä ei ole yleensä saatavilla kovin monia eri kielisiä versioita. Kuitenkin myös yleisen tuomioistuimen ratkaisuista löytyy paljon kiinnostavia ja tärkeitä muistutuksia ja yksityiskohtia, kuten esimerkiksi ratkaisusta T-525/19 voi todeta.

Toinen seminaaripäivä:
Oikeustapauksia

Toinen päivä käynnistyi Adrian Brownin esityksellä EU tuomioistuimen viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä. Esityksessään hän aluksi tarkasteli hankintayksikön ja hankintasopimuksen käsitteitä EUTI:n ratkaisujen C-155/19 FIGC ja C-9/17 Maria Tirkkonen valossa. Oikeustapausten käsittelyä jatkettiin hankintamenettelyn eri vaiheiden mukaisesti. Yleisö intoutui keskustelemaan erityisesti hankintadirektiivin soveltamisalapoikkeusta koskevasta ratkaisusta C-537/19 Komissio vs. Itävalta.  Tapauksessa oli kyse vielä rakentamattoman rakennuksen vuokraamisesta ja rajanvedosta sen osalta, mitkä toimenpiteet lukeutuvat vuokralaisen tavanomaisiin rakennusta koskeviin vaatimuksiin vai onko kyse rakennusurakasta.

Viimeisenä esiintymisvuorossa oli Martin Oder, joka käsitteli oikeussuojadirektiiviä koskevaa viimeaikaista sekä hieman vanhempaa oikeuskäytäntöä. Esityksessään hän kävi läpi oikeussuojadirektiiviä koskevia oikeustapauksia, kuten jo klassikoiksi muodostuneet ratkaisut C-100/12 Fastweb ja C 689/13 Puligienica Facility / Airgest. Martinin esitys oli erittäin kattava ja perusteellinen, ja muistutti perustellusti oikeussuojadirektiivin tärkeästä merkityksestä julkisissa hankinnoissa.

Seminaarin anti oli mielestäni kokonaisuudessaan mielenkiintoinen, intensiivinen ja antoisa. Erityisesti muiden osallistujien kommentit avarsivat näkemystäni siitä, millaisia erityispiirteitä julkisissa hankinnoissa ja niiden toteuttamistavoissa on eri jäsenvaltiossa.

Etäopintomatkan kirjoittaja on PTCS:n JulkiSet-tietopalvelun päätoimittaja, asiantuntija Niina Kuismin.

JulkiSet-tietopalvelun avulla pysyt ajan tasalla oikeuskäytännöstä

PTCS:n toimittaman ja ylläpitämän JulkiSet-tietopalvelun vuositilaajat saavat päivittyvää, julkisiin hankintoihin liittyvää ajankohtaista tietoa ja työkaluja päivittäisessä työssäsi hyödynnettäväksi. Lisäämme sivustolle viikoittain uutta sisältöä, kuten asiantuntijamme kommentoimia oikeustapauksia sekä ajankohtaisia uutisia julkisten hankintojen maailmasta.

Tilaa maksuton kokeilujakso, jonka aikana voit tutustua palvelun sisältöön. Tilauksen voit tehdä täyttämällä tilauslomakkeen  Huomaathan, että kokeilujakso päättyy automaattisesti kahden viikon kuluttua tilauksestasi, jos päätät olla tilaamatta palvelua käyttöösi.

PTCS tarjoaa oikeustapauksia käsittelevää koulutusta

Seuraava Julkisten hankintojen oikeuskäytännöt -koulutuksemme järjestetään ensi vuoden alkupuolella.
Kahden koulutuspäivän aikana käymme läpi sekä kotimaista että EUTI:n oikeuskäytäntöä. Seuraa siis koulutuskalenteriamme ja ilmoittaudu mukaan.

 


Tags: EIPAJulkiset hankinnatJulkiset-tietopalveluOikeustapaukset

Arkisto: Etäopintomatkalla Maastrichtissa