Hallitusohjelma ja julkiset hankinnat 2015

Juha Sipilän hallitusohjelma 2015 julkisten hankintojen näkökulmasta

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelma annettiin tiedonantona eduskunnalle 29.5.2015. Mikä on hallitusohjelman näkemys julkisista hankinnoista ja mikä on kokonaiskuva?

Kuntaliiton Julkisten hankintojen neuvontayksikön johtava lakimies Juha Myllymäki valotti aihetta hankintatoimen neuvottelupäivillä Lahdessa hankintojen näkökulmasta. Keskustelua käytiin mm. suorista hankinta-aiheisista teksteistä, joita hallitusohjelmasta löytyy useita:

Esille nousivat erityisesti normien purku, sote-uudistus, kuntarakenteet ja sääntelypolittiikka.

Myllymäki näkee, että normien purkutalkoot on melkoisen suuri urakka. Tavoitteet edellyttänevät puuttumista palveluihin. Pitää tosin pohtia, miten tiukasti ja kuinka paljon niitä tällä erää on säännelty. Onko normeja kaikkialla liikaa? Onko kunnissa toteutettu valvontaa tiukemmin kuin mitä lait edellyttäisivät?

Sote-uudistuksessa lähtökohtana olisivat hallitusohjelman mukaan kuntaa suuremmat itsehallintoalueet, joita olisi enintään 19. Alueen koko olisi noin sairaanhoitopiirin suuruinen, mutta puhetta on ollut pienemmästäkin määrästä alueita. Itsehallintoalueiden valtuustot valittaisiin vaaleilla, mutta todennäköisesti verotusoikeutta itsehallintoalueella ei olisi. Rahoitusmalli on pohdinnassa.

Kuntarakenteiden suhteen hallitus tullee edistämään vapaaehtoisia kuntaliitoksia. Kuntarakennelain säännöksiä kumotaan. Isojen kaupunkien asemaa ei ole vielä juurikaan linjattu, mutta ne tulevat todennäköisesti olemaan keskustelun kärkenä.

Digitalisaatio näyttäisi olevan hallituskauden läpileikkaava periaate, mm. tämä kirjauksen perusteella: ”Hallinnon sisäiset prosessit digitalisoidaan ja entiset prosessit puretaan”. Tämä tarkoittanee hankinnoissakin entistä vahvempaa johtamisotetta. Ei riitä, että otetaan käyttöön sähköinen järjestelmä, vaan on pystyttävä myös uudistamaan toimintaa.

Julkisten hankintojen lainsäädännön uudistaminen on parhaillaan käynnissä. On mielenkiintoista nähdä, vastaako ehdotettu uusi hankintalaki sellaisenaan hallitusohjelman haasteisiin, vai aiotaanko sitä vielä muuttaa paljonkin. Keskustelua tullaan ainakin käymään.

Tutustu myös sivuiltamme löytyvään, jatkuvasti päivitettävään lisätietoon hankintalain uudistuksesta.


Arkisto: Hallitusohjelma ja julkiset hankinnat 2015