PTCS mukana Oulun Veden innovaatiokumppanuushankinnassa

Myös julkisissa hankinnoissa törmätään ajankohtaiseen mikromuoviaiheeseen*.

Yhdyskuntien jätevesien puhdistuksessa syntyy ravinnepitoista lietettä, mutta nykyisten käsittelyketjujen osalta eletään muutosvaihetta. Lietteen jatkokäytön osalta ongelmia voivat tuottaa lääkeaine- ja mikromuovijäämät, joita talouksien jätevedet sisältävät. Mikromuoveja on muun muassa tekokuitutekstiileissä ja kosmetiikassa.

Oulun Vesi on tarttunut haasteisiin ja valmistelee innovaatiokumppanuushanketta lietteen jatkokäsittelymahdollisuuksien kehittämiseksi kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Business Finland rahoittaa hanketta ja PTCServices Oy on mukana tukemassa hankintamenettelyä.

Innovaatiokumppanuus on hankintamenettely, jonka alkuvaihe toteutetaan käyttäen neuvottelumenettelyä. Lopputuloksena syntyy kaksivaiheinen toimintamalli: innovaatiokumppanuus ja sen jälkeen innovaatioon perustuvan tuotteen tai palvelun hankinta.

Menettely on luonteva, mutta vaativa: miten sovitaan innovaation kriteerit ja hinnoitteluperusteet innovaatioon perustuvalle ratkaisulle. Lisäksi innovaatio ei voi olla itsestäänselvyys, siihen sisältyy riski, että innovaatio ei ehkä onnistukaan. Liiallinen varmuuden tavoittelu ei tässä ole hyväksi vaan se voi madaltaa tavoitetasoa. Vastapainona on toisaalta hyväksyttävä myös epäonnistumisen mahdollisuus.

Edessä on siis juridisten kiemuroiden lisäksi huiman mielenkiintoisia ja haastavia teknistaloudellisia sekä materiaalinkäsittelyprosessien kysymyksiä, unohtamatta kuitenkaan ympäristön ja ihmisten hyvinvointia. Löydetäänkö uusia ympäristöystävällisiä ratkaisuja? Ainakin sellaiselle on markkinoita – liete ei maailmasta lopu.

PTCS:ltä hankkeessa ovat mukana asiantuntijat Saila Eskola, saila.eskola@ptcs.fi ja Tapio Lahtinen, tapio.lahtinen@ptcs.fi.

*) Mikromuovi on mikroskooppisen pieniksi kappaleiksi hajonnutta muovia tai jo valmiiksi sellaista esimerkiksi kosmetiikassa (Wikipedia).


Tags: Innovaatiokumppanuus

Arkisto: PTCS mukana Oulun Veden innovaatiokumppanuushankinnassa