Suorahankintaa korona-aikaan – Kilpailu- ja kuluttajaviraston seuraamusmaksuesitysten opit

Koronaviruspandemia on vaikuttanut sekä meidän kaikkien arkielämään että myös julkisiin hankintoihin nyt jo noin puolen vuoden ajan. Yllättävän ja ennen kokemattoman tilanteen myötä monessa hankintayksikössä on kädet täynnä töitä ja hankintojen tekemisellä kiire. Ehkä sinäkin pohdit juuri nyt, voisiko tässä poikkeuksellisessa tilanteessa jatkaa hankintasopimusta tai tehdä hankinnan suorahankintana. 

Kulunut noin puoli vuotta on vielä auttamatta liian lyhyt aika siihen, että koronaviruspandemian perusteella tehtyjä suorahankintoja tai kiellettyjä sopimusmuutoksia koskevaa markkinaoikeuden ratkaisukäytäntöä olisi ehtinyt muodostua. Tässä vaiheessa voimme kuitenkin jo tarkastella tilannetta Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tekemien seuraamusmaksuesitysten pohjalta. 

Suorahankinta vai kilpailuttaminen– Poikkeustilanteessa ajoitus on ratkaiseva 

KKV on esityksellään Dnro KKV/505/14.00.60/2019 esittänyt seuraamusmaksun määräämistä silmätautien erikoisalan lääkäripalveluita koskevan sopimuksen muutoksestaKKV katsoo hankintasopimuksen jatkamisen olleen laiton suorahankintaHankintayksikkö on perustellut sopimuksen jatkamista muun muassa lakisääteisellä silmälääkäripalveluiden järjestämisvastuullaan sekä ongelmilla silmälääkäreiden saatavuudessa. Hankintayksikkö on selvityksessään  KKV:lle kertonut valmistelleensa hankintaa resurssiensa puitteissa ja vedonnut koronaviruspandemian aiheuttamien poikkeusolojen ja ennakoimattomasti lisääntyneen työmäärän aiheuttamiin viivästyksiin kilpailutusprosessien hoitamisessa. KKV on todennut tähän, että vaikka komission 1.4.2020 julkaiseman tiedonannon mukaan joissain tilanteissa koronapandemia voi oikeuttaa suorahankintojen tekemiseen kiireperusteella, nyt kyseessä olevia palveluita koskeva sopimuskausi on päättynyt jo 31.3.2020. Koronaviruspandemian vaikutukset ovat alkaneet konkretisoitua Suomessa maaliskuussa 2020, ja hankintayksikkö on itsekin päätöksissään todennut, että kilpailuttamisprosessi kestää muutamia kuukausia. Hankintayksikön olisi näin ollen jo ennen sopimuskauden päättymistä tullut aloittaa hankinnan kilpailuttaminen eikä suorahankintaa siten voinut enää perustella koronapandemian hoidolla. 

Hieman vastaavantyyppinen ajoitushaaste on käsillä myös KKV:n esityksessä Dnro KKV/314/14.00.60/2020. 

Mitä KKV:n seuraamusmaksuesityksistä voidaan päätellä?  

Kuten valmiuslain vaikutuksia julkisiin hankintoihin koskevassa blogikirjoituksessamme tuomme esille, koronaviruspandemian aiheuttama äärimmäinen kiire voi olla peruste suorahankinnalle, mutta vain, jos kiire johtuu hankintayksiköstä riippumattomista syistä.  

Edellä kuvatuissa KKV:n esityksissä kiire on voinut johtua siitä, että hankintayksikkö ei ole ryhtynyt hankinnan kilpailuttamiseen ajoissaKoronaviruspandemia on vasta kiireen jo synnyttyä vaikeuttanut tilannetta entisestään eikä suorahankintaa siksi voi perustella äärimmäisellä kiireellä.  

Voimme siis kääntäen todeta, että mikäli hankintayksikkö ei ole ryhtynyt ajoissa täyttämään koronaviruspandemiasta johtuvia hankintatarpeitaan kilpailuttamalla, kiire oaiheutunut sen omasta toiminnasta. Mikäli hankintatarve on siis ilmennyt jo esimerkiksi viime keväänä, ei suorahankinnan tekemiseen kiireen vuoksi ole enää tässä vaiheessa perustetta, koska kilpailutusprosessi olisi ehditty jo viedä läpi. 

Suunnittelu ja päätösten perusteleminen

Julkisia hankintoja tässä tilanteessa tehdessä, on erityisen tärkeää toimia suunnitelmallisesti ja ennakoiden. Mikäli omat resurssit eivät yllättävässä tilanteessa riitä, kannattaa hyvissä ajoin turvautua ulkopuoliseen apuun. Kun suorahankinta tai muutos hankintasopimukseen päädytään tekemään, täytyy ratkaisun perusteet selvittää ja tuoda esiin asianmukaisesti. Tässä me autamme mielellämme. Jos tarvitset apua ja neuvoja suorahankintaa pohtiessasi tai muissa julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa, ota yhteyttä varatoimitusjohtaja Laura Mäkeen. 

Blogin ovat kirjoittaneet PTCS:n asiantuntijat Pilvi Takala ja Jenni Miettinen, jotka myös toimivat kouluttajina 3.12.20 järjestettävässä webinaarissamme Suorahankinnat koronaepidemian perusteella. Tutustu koulutuksen sisältöön ja ilmoittaudu mukaan. 

Korona ja hankinnat on myös ensimmäinen PTCS:n 5.11.2020 järjestämän Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumin puheenvuorojen aiheista. Tilaisuudessa kuulet myös hankintoihin liittyvistä lakiuudistuksista, kilpailun lisäämisen keinoistavaikuttavuuden merkityksestä sekä dynaamisista hankinnoista. Iltapäivällä raatimme ruotii tuoreita oikeustapauksia ja lopuksi futuristi Perttu Pölönen pohtii maailmaa koronan jälkeen. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan jo 12:ta kertaa järjestettävään tapahtumaan!  

 


Arkisto: Suorahankintaa korona-aikaan – Kilpailu- ja kuluttajaviraston seuraamusmaksuesitysten opit