Käytettävyyden ja saavutettavuuden painoarvo ICT-hankinnoissa – koulutus marraskuussa

ICT-ratkaisujenhan pitäisi soveltua käyttötarkoitukseensa, olla saavutettavia sekä käteviä ja turvallisia käyttää. Eikö niin? No, silti kuulemme kuitenkin jatkuvasti, että julkiset digipalvelut ovat syrjiviä tai, että järjestelmien käyttö aiheuttaa työntekijöille henkistä kuormitusta. Pahimmillaan heikko käytettävyys voi johtaa jopa potilasturvallisuuden vaarantumiseen tai vaikkapa bussien myöhästelyyn. Voidaanko julkisilla hankinnoilla vaikuttaa suunnan kääntymiseen?

Käytettävyydellä ja saavutettavuuden merkitys julkisissa hankinnoissa

Kuten tunnettua, on ICT-ratkaisujen ja -laitteiden sekä digipalvelujen elinkaari vuosien mittainen ja yksittäisen hankintasopimuksen arvo lasketaan helposti miljoonissa euroissa. Hankintayksiköt myös satsaavat ratkaisujen toteuttamiseen, ylläpitoon ja arkipäiväiseen käyttöön huomattavan määrän henkilötyövuosia. Hankinnan tavoitteena on lähes aina tehostaa toimintaa sujuvoittamalla rutiininomaisten asioiden tekemistä. Tämä luonnollisesti edellyttää valittavalta ratkaisuilta erityisesti hyvää käytettävyyttä ja saavutettavuutta.

Käytettävyyden ja saavutettavuuden huomioimien hankinnoissa on myös lailla velvoitettua. Hankintalain 71 §:ssä mukaan ”luonnollisten henkilöiden käyttöön tarkoitettujen ratkaisujen hankinnassa on pääsääntöisesti huomioitava kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu.” EU-tason säädöksiin perustuvalla digipalvelulailla velvoitetaan lisäksi huomioimaan saavutettavuus hankinnan kohteen määrittelyssä. Toisin sanoen kaikkien digitaalisia palveluja tarvitsevien täytyy pystyä käyttämään niitä yhdenvertaisesti. Saavutettavuus = käytettävyys, koska saavutettavaa ratkaisua voiva käyttää kaikki.

Painoarvojen avulla parempia tarjouksia

Kaikesta huolimatta ICT-hankinnoissa käytetään mielestäni turhan harvoin vertailuperusteena ja sopimuksellisena velvoitteena valittavan ratkaisun soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa. Tarjouspyynnössä on mainittu usein vaatimuksina ”käyttäjäystävällinen, helppo ja mukava käyttää tai ratkaisun on täytettävä käytettävyys- ja saavutettavuusstandardien vaatimukset.” Ikävä kyllä tarjousten vertailuvaiheessa ratkaisun arviointi näiden asetettujen kriteerien perusteella yleensä kuitenkin tahtoo unohtua. Jos käytettävyys onkin vertailussa huomioitu, sen painoarvo on yleensä minimaalinen suhteessa muihin vertailuperusteisiin. Mitä et hankinnassa vaadi  ja arvosta, sitä et yleensä myöskään saa.

Käytettävyyden arviointiin kannattaa satsata

Yhtenä syynä käytettävyyden arviomatta jättämiseen on kiire. Käytettävyyden arviointi nimittäin mielletään usein työlääksi ja vaikeaksi. Toinen syy voi olla, että se koetaan juridisesti riskialttiiksi. Mutta kuten alussa totesin, vaikuttaa käytettävyys järjestelmien ja laitteiden käyttäjien kuormitukseen, tyytyväisyyteen ja usein jopa heidän mahdollisuuteensa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluita. Siksi käytettävyyden arvioinnista ei missään tapauksessa kannattaisi tinkiä. Arviointi on kuitenkin syytä suunnitella huolellisesti, ottaen huomioon tulevien käyttäjien aidot toimintaympäristöt ja prosessit. Myös kriteerit ja niiden painoarvo täytyy pystyä kuvamaan tarjouspyynnössä riittävän selvästi. Kun tarjousten arvioinnin perusteet on kirjattu huolellisesti, ollaan myös juridisesti turvallisilla vesillä.

Ja, mikä tärkeintä, on kaikkien sopimuksen osapuolten huolehdittava sekä käytettävyyden että saavutettavuuden toteutumisesta koko sopimuskauden ajan.

Blogin on kirjoittanut PTCS:n asiantuntija Outi Tarvainen.

Tutustu myös aiempaan samaan aiheeseen liittyvään blogiimme ICT-hankinnat haltuun.

Uusi koulutuksemme on julkaistu – ilmoittaudu mukaan!

Jos ICT-ratkaisujen käytettävyys ja saavutettavuus on juuri nyt työpöydälläsi tai haluat lisäoppia aiheesta, olet lämpimästi tervetullut kuulemaan vinkkimme aiheesta 18.11.2022 pidettävään webinaariin ”Käytettävyys ja saavutettavuus ICT-hankinnoissa”. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!

PTCS:n asiantuntijat auttavat kaikissa julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissäsi

Kun tarvitset apua ja neuvoja vaikkapa juuri käytettävyyden ja saavutettavuuden huomioimiseen hankinnassassi, me autamme. Ota yhteyttä Laura Mäkeen tai lähetä viesti info@ptcs.fi.

Lue lisää PTCS:n ICT-hankintapalveluista.


Tags: ictJulkiset hankinnatkäytettävyyssaavutettavuus

Arkisto: Käytettävyyden ja saavutettavuuden painoarvo ICT-hankinnoissa – koulutus marraskuussa