Miten huomioida sosiaalinen vastuu julkisissa hankinnoissa? Ilmoittaudu koulutukseemme, niin tiedät

Elokuussa 2022 annetussa hallituksen esityksessä HE 115/2022 ehdotetaan hankintalain tavoitteita koskevaan 2 §:ään lisäystä, joka koskee ekologisesti, sosiaalisesti sekä taloudellisesti kestävien hankintojen tekemistä. Vastuullisuuden merkitys julkisissa hankinnoissa kasvaa siis koko ajan, eikä siltä voi enää ummistaa silmiään.

Kesällä tein kyselyn hankintakentän vastuullisuusosaamiseen liittyvistä koulutustarpeista. Koska saamieni vastausten perusteella koulutukselle näytti olevan tarvetta, me PTCServices Oy:llä lähdemme vastaamaan tähän tarpeeseen. Aloitamme järjestämällä webinaarin sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyvien asioiden huomioimisesta julkisissa hankinnoissa. Tässä tiiviissä aamupäivän koulutuksessa pohditaan muun muassa, mitä sosiaalisella vastuulla oikeastaan tarkoitetaan. Lisäksi avaan tarkemmin, millaisia kriteerejä julkisille hankinnoille voidaan ja kannattaa sosiaalisen vastuun osalta asettaa.

Hankintojen pitkät toimitusketjut ovat varsinkin tavarahankinnoissa joskus hyvinkin haastavia. Usein ensimmäinen mielikuva on kaukomailla hikipajoissa, kehnoissa olosuhteissa valmistetut tuotteet, joita pyritään hankkimaan mahdollisimman edullisesti. Tähän on kuitenkin mahdollista vaikuttaa tarjoajille asetettavilla vaatimuksilla. Webinaarissa käyn läpi, minkälaisia vaatimuksia toimittajille on syytä asettaa ja millä perusteella. Pohdimme yhdessä myös, mitä kaikkea näitä vaatimuksia laadittaessa on tärkeää huomioida.

Emme kuitenkaan elä sosiaalisen vastuullisuuden osalta lintukodossa täällä kotimaassakaan. Työntekijöiden olot voivat olla kehnot myös koti-Suomessa, kuten olemme valitettavasti viime aikoina joutuneet lukemaan lehtien palstoilta. Koulutuksessani kerron, millaisilla kriteereillä voidaan varmistua siitä, että myös täällä meillä palveluita tuotettaisiin vastuullisesti.

Blogin on kirjoittanut PTCS:n asiantuntija Riikka Heikkinen.

Arvostatko sosiaalista vastuuta hankinnoissasi? Jos haluat oppia aiheesta lisää, ilmoittaudu webinaariin!

Järjestämme 16.11.2022 klo 9.00–12.00 webinaarimuotoisen koulutuksen otsikolla Sosiaalinen vastuu julkisissa hankinnoissa. Koulutuksen vetäjänä toimii tämän tekstin kirjoittaja Riikka Heikkinen. Osallistumiseen riittää verkkoselain ja internetyhteys. Koulutus on aidosti vuorovaikutteinen – kaikki osallistujat voivat esittää kysymyksiä ja kommentteja sekä suullisesti että chatissä. Lisäksi saat koulutuksesta tallenteen, joka on katsottavissa 7 vuorokauden ajan.

Tutustu koko laajaan koulutustarjontaamme. Koulutuskalenteristamme löydät ajantasaiset tiedot kaikista tulossa olevista julkisten hankintojen koulutuksistamme.


Tags: Julkiset hankinnatkestävät hankinnatkoulutussosiaalinen vastuu

Arkisto: Miten huomioida sosiaalinen vastuu julkisissa hankinnoissa? Ilmoittaudu koulutukseemme, niin tiedät