Saila Eskolasta PTCS:n uusi toimitusjohtaja

OTK Saila Eskola (kuvassa keskellä) on siirtynyt PTCServices Oy:n toimitusjohtajaksi syyskuun alusta alkaen. Saila on toiminut PTCS:llä asiantuntijana vuodesta 2006. Pitkäaikaisena osakkaana ja hallituksen  jäsenenä hän tuntee hyvin yrityksen strategian ja toimintatavat sekä myös suuren osan asiakkaista. 

”Jatkossa hankintoja ei tehdä lyhytnäköisesti pelkän hinnan perusteella, vaan hankinnoilla tähdätään entistä enemmän  vaikuttavuuteen” Saila toteaa. ”Entistä laadukkaampien hankintojen tekeminen edellyttää selkeää markkinavuoropuhelua ostajien ja myyjien välillä. Koska PTCS on alansa pioneeri, on asiantuntijoillemme kertynyt paljon kokemusta ja osaamista uusista laadukkaimmista toimintamalleista” hän jatkaa. ”Tavoitteenani on viedä toimintaamme entistä enemmän kohti kokonaisvaltaista hankintaprosessia, jossa panostetaan hankintojen suunnitteluun ja sopimuskauden hallintaan,” uusi toimitusjohtaja kiteyttää.

Toimitusjohtajan tehtävissä viimeiset kaksi vuotta toiminut varatuomari Annamari Kontio (kuvassa vasemmalla) jatkaa yhtiön palveluksessa asiantuntijana erityisosaamisalueinaan sopimusoikeus ja ICT-hankinnat. Lisäksi hänen vastuullaan ovat jatkossa yhtiön ICT-asiat ja erilaiset kehitystehtävät.

PTCServices Oy:n varatoimitusjohtajana jatkaa KTM Laura Mäki (kuvassa oikealla), vastuullaan erityisesti tarjousprosessi. Lauralta voit kysyä asiantuntija- ja koulutuspalveluistamme tai pyytää tarjouksen.

Kaikki yhteystietomme löytyvät täältä.


Arkisto: Saila Eskolasta PTCS:n uusi toimitusjohtaja