Vaikuttavuuden hankinta on nopeaa ja yksinkertaista

Olet todennäköisesti kuullut liian monta puheenvuoroa innovatiivisista hankinnoista. Ehkä myös liian monta luentoa vaikuttavuuden hankinnasta. Olet ehkä pohtinut, että pilvilinnojen maalaaminen norsunluutornista on helpompaa kuin vaatimusten toteuttaminen käytännössä.

Hyvä hankintojen ammattilainen, olet oikeassa.

Väitän, että vaikuttavuuden hankinnasta on puhuttu ihan riittävästi.
Väitän, että innovatiivisista hankinnoista on puhuttu ehkä liikaakin.
Väitän, että puhuminen on vienyt liikaa tilaa toteuttamiselta.

Taivaanrannan maalaamisesta puheenollen. Kirjoitin aikoinaan kohtuullista näkyvyyttä saavuttaneen vaikuttavuuden hankinta oppaan ja luennoin siitä ympäri Suomea. Oppaan kirjoittamisen lähtökohtana oli se, että yhä useampi hankintayksikkö uskaltautuisi hankkimaan vaikuttavuutta. Tuolloin ajattelin, että riittää kun kerromme, miten hankinta tulee toteuttaa, niin vaikuttavuutta kyllä hankitaan. Opas oli hieno siksi, että siinä käytiin läpi täysin uusia lähestymistapoja, kilpailutuskonsepteista dynaamiseen hankintajärjestelmään, mutta se on samalla myös sen heikkous. Sinänsä hyvistä menetelmäkuvauksista on vaikea saada otetta, jos malleja ei pysty sitomaan omaan hankintaan.

Aloin pohtimaan jatko-osaa. Mikä auttaisi arjen hankinnoissa kaikista eniten? Olin muutaman vuoden lähes kokonaan julkisten hankintojen kentän ulkopuolella. Huomasin, että joskus on mentävä kauas, nähdäkseen lähelle. Ymmärsin, että olennaisinta ei ole se, mihin prosessiin tai uusiin malleihin hankintojen toteuttaminen sidotaan. Olennaisinta on vaikuttavuusperusteinen johtaminen. Se, että keskitytään toden teolla alkuperäiseen tarpeeseen. Analysoidaan kaikki mahdollinen data kunnolla.  Sen jälkeen varmistetaan, että hankintaa toteutetaan juuri oikealla porukalla. Tavoitteista lähtien, toimialarajoista riippumatta. Ja oikeassa toimintaympäristössä. Hyödyntämällä viimeisintä teknologiaa ja sen mukanaan tuomia uusia työtapoja.

Keskittyminen olennaisiin asioihin. Oikea porukka. Paras teknologia. Yksinkertainen ajatus? Kyllä, mutta myös haastava. Suomessa ei ole vielä riittävän montaa hanketta jossa olisi oikeasti tilaa miettiä sitä, mitä vaikuttavuutta itseasiassa halutaan saada aikaiseksi. Kansainvälisestikään ei ole ihan hirveän montaa johtajaa, jotka keskittyisivät oikean osaamisen (suhteessa tarpeeseen) löytämiseen ja parhaan mahdollisen toimintaympäristön (suhteessa mm. teknologiseen kehitykseen) luomiseen. Eikä taida olla vielä sellaista hankintaakaan, joissa olisi systemaattisesti toteutettu näitä oppeja.

Vai tiedätkö sinä sellaisen? Jos tiedät, vinkkaa siitä. Jos et, niin tehtäisiinkö yhdessä?

Mietit ehkä, että kutkuttava ajatus, mutta varmasti hieman työläs. Väitän, että säästämme toistemme aika soveltamalla näitä oppeja.  Parhaan mahdollisen osaamisen kytkeminen hankintaan kannattaa tehdä fiksusti. Akateeminen maailma tarvitsee konkreettisia ja kunnianhimoisia hankkeita kansainvälisten julkaisujen aineistoksi. Me voimme yhdessä tarjota niitä. Paras toimintaympäristö syntyy tänä päivänä teknologian hyödyntämisen kautta. Säästetään aikaa automatisoimalla datan kerääminen.

Entä se keskittyminen olennaisiin asioihin? Myönnän, ei aina helpointa. Väitän kuitenkin, että hankintaprosessiin liittyvä päätöksenteko helpottuu merkittävästi, kun muistetaan kolme asiaa.  Kirjataan aivan aluksi konkreettisesti ylös, miksi juuri tätä hankintaa tehdään, analysoidaan siihen vaikuttavat tekijät ja tehdään jokainen yksittäinen päätös näistä lähtökohdista.  Sitä on tiedolla johtaminen.

Kirjoittaja on PTCS:n asiantuntija, VTM Jussi Pyykkönen, joka puhuu tästä samasta aiheesta myös Kuntamarkkinoilla to 13.9. klo 11.30-11.50 (Huone A3.24) otsikolla Hankinnoilla vaikuttavuutta kohti.
Ilmoittaudu tietoiskuun tästä tai kysy lisää jussi.pyykkonen@ptcs.fi.


Arkisto: Vaikuttavuuden hankinta on nopeaa ja yksinkertaista