Tiesitkö, että dynaamiseen hankintajärjestelmään on tullut muutoksia?

Hankintalakia koskeva hallituksen esitys 244/2020 sisälsi useita täysin sähköisesti toteutettavaa dynaamista hankintajärjestelmää (Dynamic Purchasing System eli DPS) koskevia, käytännön työtä helpottavia muutoksia. Näistä keskeisin on hankintayksikön mahdollisuus sulkea DPS tilapäisesti milloin tahansa sen keston aikana. Toinen oleellinen muutos on mahdollisuus määrittää entistä vapaammin DPS:n voimassaolon aikana pyydettävien poissulkemisen ja soveltuvuuden selvittämiseen liittyvien dokumenttien toimittamista koskeva määräaika. Muutokset tulivat voimaan 1.7.2021.

DPS:n tilapäisen sulkemisen edellytykset

Lomakausien aikana monelle hankintayksikölle on muodostunut haasteelliseksi löytää saapuneille osallistumishakemuksille tarkastajaa ja hyväksymis-/hylkäämispäätöksen tekijää. Lisäksi hankintayksiköllä on voinut olla tarvetta kansallisissa tai sosiaali- ja terveyspalvelujen dynaamisissa hankintajärjestelmissä niiden luonteen vuoksi rajoittaa ainoastaan tietyt ajankohdat vuodesta, jolloin DPS on auki uusille ehdokkaille.

Kesällä 2021 voimaan tulleet dynaamisten hankintajärjestelmien sääntelyä koskevat uudistukset mahdollistavat erikoistilanteiden huomioonottamisen entistä paremmin. Hallituksen esityksen mukaan hankintayksikön on ilmoitettava jo hankintailmoituksessa mahdollisuudesta sulkea dynaaminen hankintajärjestelmä tilapäisesti. Kun dynaaminen hankintajärjestelmä on saatu käyntiin eli DPS on siirtynyt hankintavaiheeseen, sen tilapäinen sulkeminen on toteutettavissa Cloudiassa erikseen kytkettävissä olevan ominaisuuden avulla. Tällöin Tarjouspalvelussa näkyy tiedote, joka kertoo, että hankintayksikkö on tilapäisesti sulkenut dynaamisen hankintajärjestelmän. Tilapäisen sulkemisen jälkeen hankintayksikön on tehtävä hyväksymis-/hylkäämispäätökset sulun aikana saapuneista osallistumishakemuksista 10 työpäivän kuluessa DPS:n uudelleen avaamisesta. DPS:n sisäisiä kilpailutuksia voi tehdä ainoastaan DPS:n ollessa avoimena.

Poissulkemiseen ja soveltuvuuden selvittämiseen liittyvien dokumenttien toimittaminen

Toinen keskeinen hankintalakiin tehty uudistus on DPS:n voimassaolon aikana pyydettävien poissulkemiseen ja soveltuvuuden selvittämiseen liittyvien dokumenttien toimittamisen määräaikaan liittyvät tarkennukset. Uudistusta edeltävän säännöksen mukaan kyseiset selvitykset oli toimitettava viiden päivän kuluessa pyynnön esittämispäivästä. Kuitenkin käytännössä näihin selvityksiin kuuluvien rikosrekisteriotteiden käsittelyajat ovat olleet Oikeusrekisterikeskuksessa seitsemän työpäivää. Tämä on tarkoittanut sitä, että tarjoajilla on tullut olla jatkuvasti saatavilla voimassa olevat rikosrekisteriotteet mahdollista hankintayksikön tarkastusta varten.

Hankintalakiin tehdyn muutoksen myötä hankintayksiköillä on nykyisin mahdollisuus asettaa tarjoajille realistisempi määräaika dokumenttien toimittamiseen. Uuden säännöksen mukaan selvitysten antamiseen on varattava kohtuullinen aika, jonka on kuitenkin oltava vähintään viisi työpäivää pyynnön esittämispäivästä. Säännös mahdollistaa edelleen melko tiukan aikataulun selvitysten toimittamiselle, joten hankintayksikkö saa jatkossakin nopeasti selvyyden tarjoaa koskevista tiedoista, jotka liittyvät poissulkemisen edellytyksiin ja tarjoajan soveltuvuuteen.

Edellä esitettyjen lisäksi hankintalakia täydennettiin myös dynaamisten hankintajärjestelmien sisäisiä kilpailutuksia koskevien vuosineljänneksittäin koottavien jälki-ilmoitusten osalta. Säännös puuttui aiemmin hankintalaista, mutta käytännössä DPS:n sisäisten kilpailutusten jälki-ilmoituksia on tehty kootusti jo ennen säännöksen täydentämistä hankintalakiin hankintadirektiivin ja aiemman hankintalakia koskevan hallituksen esityksen pohjalta. Edelleen hankintayksikkö voi myös halutessaan tehdä jokaisesta DPS:n sisäisestä kilpailutuksesta myös kilpailutuskohtaiset jälki-ilmoitukset.

Blogin on kirjoittanut PTCS:n asiantuntija Atte Alankola.

Lue myös Dynaaminen hankintajärjestelmä – varteenotettava vaihtoehto puitejärjestelylle.

PTCS:ltä saat apua ja koulutusta kaikissa julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissä

Kun tarvitset apua sopivaa hankintamenettelyä pohtiessasi, ota yhteyttä Laura Mäkeen tai lähetä viesti info@ptcs.fi. Jos vaikkapa DPS mietityttää, meiltä saat osaavaa apua.

Järjestämme myös koulutusta aiheesta. Tutustu 28.10.2022 järjestettävän webinaarimme Dynaamisen hankintajärjestelmän suunnittelu ja toteutus ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan.

Tutustu myös aiempaan blogiimme Kaipaatko apukäsiä hoitamaan DPS:n osallistumishakemukset?

 


Tags: DPSdynaaminen hankintajärjestelmähankintamenettelyJulkiset hankinnat

Arkisto: Tiesitkö, että dynaamiseen hankintajärjestelmään on tullut muutoksia?