Osatarjouksilla kikkailua sote-hankinnoissa

Markkinaoikeus antoi viime vuonna sote-hankintoihin liittyvän ratkaisun MAO:364/20, joka käsittelee hankinnoissa yleistynyttä ilmiötä: tarjoajien pyrkimystä kiertää tarjouspyynnön rajoituksia erilaisilla yhteistyöjärjestelyillä. Kilpailuoikeus ja hankinnat kohtaavat toisensa hankintayksikön jakaessa hankintaa osiin, jotta useamman yrityksen olisi mahdollista osallistua tarjouskilpailuun. Markkinoiden ylläpitämiseksi hankintayksikkö voi rajoittaa sitä, kuinka moneen osa-alueeseen yksi tarjoaja voi tarjota. 

Yllä mainitussa tapauksessa Kela oli kilpailuttanut kuntoutuspalveluita ja rajoittanut kurssimäärää, jonka yksi palveluntuottaja voi yhteen toimipisteeseen tarjota.  Tarkoitus oli avata usealle markkinatoimijalle mahdollisuus osallistua palveluiden tuottamiseen. Tarjouspyynnössä oli asetettu vaatimus, jonka mukaan tarjousten tuli olla itsenäisiä ja toisistaan riippumattomia. 

Hankintayksikkö sulki tarjoajat A ja B pois hankinnasta. Poissulun perusteena oli, että A ja B tekivät tarjoukset kahden eri toimipisteen kursseista yhdessä. Ensimmäisessä yhdessä tehdyssä tarjouksessa tarjoajana oli A ja alihankkijana B. Tähän B teki myös oman tarjouksen. Toisessa tarjouksessa tarjoajana oli puolestaan B ja alihankkijana A. Myös tähän A teki oman tarjouksen. Markkinaoikeus katsoi, että A ja B toimivat yhteistyössä tarkoituksenaan kiertää toimipistekohtaista enimmäiskurssirajoitusta, joten poissulkupäätös oli siis perusteltu. JulkiSet-palvelun tilaajat voivat lukea lisää tapauksesta tiivistelmästämme

Markkinatilanteen ylläpitäminen ja hankintayksiköt 

Markkinoiden ylläpitäminen on hankinnoissa perusteltu tavoite, sillä julkiset hankinnat ovat kokonaisarvoltaan vuosittain noin 35 miljardia euroa, eli reilusti yli kymmenyksen Suomen BKT:sta. Markkinatilanteen ylläpitäminen ei kuitenkaan ole helppo tehtävä. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen osalta, millaisina kokonaisuuksina se hankintansa tekee. Jotta pienilläkin yrityksillä olisi mahdollisuus osallistua kilpailuun, tulisi hankintayksikön sallia lähtökohtaisesti aina osatarjousten tekeminen. EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa se, että osatarjouksia ei sallita on pystyttävä perustelemaan. Hankintayksikkö voi myös erityisesti pyrkiä ylläpitämään markkinoita rajoittamalla sitä, kuinka monelle osa-alueelle yksi toimittaja voi tulla valituksi. Mutta kuten edellä nähtiin, tarjoajat saattavat yrittää kiertää osa-aluejakoja esimerkiksi alihankintajärjestelyillä.

Tarjoajien pohtiessa yhteistyötä toistensa kanssa esimerkiksi ryhmittymätarjouksen tekemiseksi huomioon on puolestaan otettava kilpailulainsäädännön asettamat reunaehdot. Aihetta on aiemmin käsitelty blogikirjoituksessamme Konsortiot ja ryhmittymät julkisessa hankinnassa. 

Blogin kirjoittaja on PTCS:llä lakimiesharjoittelijana toimiva Lasse Lipsanen.

PTCS tarjoaa koulutusta sote-palveluhankintojen tekijöille ja tarjoajille 

Yllä olevan kaltaisia tapauksia on tullut esiin laajemminkin sote-palveluhankinnoissa. PTCS järjestää tiistaina 23.3. koulutuksen aiheesta Sosiaali- ja terveyspalveluiden julkiset hankinnat. Tässä koulutuksessa tullaan käsittelemään sote-hankintoihin liittyviä ajankohtaisia tapauksia ja viimeisimpiä käänteitä niissä. Jos olet sote-palveluhankintojen tekijä ja haluat kuulla lisää, tervetuloa kurssille! 

Tarjoajille puolestaan järjestetään torstaina 25.3. Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa -kurssiMuun muassa ryhmittymätarjouksen menestymisen kannalta olennaiset asiat ovat koulutuksen aihelistalla. 

PTCS tarjoaa asiantuntevaa apua myös sote-hankintojen eri vaiheissa 

Jos sotehankinnat tuottavat päänvaivaa, ota yhteyttä Laura Mäkeen ja kerro, miten voisimme olla avuksi. Tai pyydä tarjous.


Tags: alihankintaJulkiset hankinnatMAOOsatarjouspalveluhankinnatsote

Arkisto: Osatarjouksilla kikkailua sote-hankinnoissa