Ajankohtaista

Puitejärjestelyn kevennetty kilpailutus – harkiten käytettynä erinomainen työkal...

Onnistumisia minikilpailulla Puitejärjestelyjä arvostellaan usein siitä, että ne eivät lisää joustavuutta, koska kevennetty kilpailutus ei oikeastaan ole mitenkään erityisen kevyt. Käytännössä puitejärjestelyn sisäinen kilpailutus on kuitenkin oikein käytettynä todennäköisesti joustavin tapa tehdä...

Lue lisää: Puitejärjestelyn kevennetty kilpailutus – harkiten käytettynä erinomainen työkalu julkiselle hankkijalle

Vammaisen henkilön yksilöllisten tarpeiden huomioiminen julkisessa hankinnassa

Vammaisten henkilöiden palvelut ja hankintalaki Viimeaikainen vammaispalveluja koskeva keskustelu kertoo, etteivät ulkoistetut palvelut aina vastaa odotuksia. Ongelmia on niin palvelujen laadussa, kuin asiakkaiden valinnanvapauden kaventumisessa, kun kunkin tarpeisiin sopivaa palvelua haetaan. Syntipukiksi ja...

Lue lisää: Vammaisen henkilön yksilöllisten tarpeiden huomioiminen julkisessa hankinnassa

  Puitejärjestelyjen yksi tarkoitus on ollut tehostaa työtä ja vähentää prosessikustannuksia. Tulisiko taas uusi lomake täytettäväksi vai miten asia mahdollisimman tehokkaasti ratkaistaisiin? Ratkaisumallin pitäisi tukea lainsäädännön...

Lue lisää:

Tervetuloa

Nämä sivut tulevat olemaan julkisten hankintojen keskusteluforum ja tietolähde. Tulemme julkaisemaan kaikki KHO:n uudet julkiset hankinnat -oikeustapaukset oikeustapauslyhennelmiä ja tapausanalyyseja hankintaprosessin malliasiakirjoja, kuten tarjouspyyntömalli sopimusmalli ...

Lue lisää: Tervetuloa