Arkisto | Uutiset

Julkisten hankintojen gurun titteli tulee toista kertaa tarjolle

Vuoden 2021 Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumissa esitettiin toive, että käsittelisimme tapahtumassa jatkossa myös hankinta-asiantuntijan arjessa vastaan tulevia käytännönläheisiä kysymyksiä. Toive kuultiin ja heti tammikuussa käynnistimme uuden Työkaverin puolesta kyselen -formaatin. Formaatin...

Lue lisää: Julkisten hankintojen gurun titteli tulee toista kertaa tarjolle

Käytettävyyden ja saavutettavuuden painoarvo ICT-hankinnoissa – koulutus marraskuu...

ICT-ratkaisujenhan pitäisi soveltua käyttötarkoitukseensa, olla saavutettavia sekä käteviä ja turvallisia käyttää. Eikö niin? No, silti kuulemme kuitenkin jatkuvasti, että julkiset digipalvelut ovat syrjiviä tai, että järjestelmien käyttö aiheuttaa työntekijöille henkistä kuormitusta. Pahimmillaan...

Lue lisää: Käytettävyyden ja saavutettavuuden painoarvo ICT-hankinnoissa – koulutus marraskuussa

Kiitokset palautekyselyymme vastanneille – Mahtavaa, että olette tyytyväisiä meih...

Iloksemme asiakastyytyväisyyskyselyymme vastanneet asiakkaamme antoivat jälleen hienoa palautetta sekä asiantuntija- että koulutuspalveluistamme mielikuva asiantuntijapalveluistamme oli 4,52/5 mielikuva koulutuspalveluistamme oli 4,48/5 Parhaiten asiantuntijapalveluiden osalta onnistuimme sovituissa...

Lue lisää: Kiitokset palautekyselyymme vastanneille – Mahtavaa, että olette tyytyväisiä meihin!

PTCS mukana lokalisoimassa hankintaosaamisen itsearviointityökalun sisältöä

Valtiovarainministeriön asettaman Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman (Hankinta-Suomi) valmisteluvaiheessa laadittiin yhteistyössä hankintojen ammattilaisten sekä strategisen johdon kanssa Suomen ensimmäinen yhteinen kansallinen julkisten hankintojen strategia, joka julkaistiin syyskuussa 2020....

Lue lisää: PTCS mukana lokalisoimassa hankintaosaamisen itsearviointityökalun sisältöä

Hallituksen esitys muutoksista julkisia hankintoja koskeviin lakeihin lausuntokierroksella

Työ- ja elinkeinoministeriössä on luonnosteltu muutoksia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettuun lakiin. Osa muutosehdotuksista koskee myös erityisalojen hankintalakia sekä rikosrekisterilakia. Ehdotettujen lakimuutosten tarkoituksena on muun muassa parantaa julkisten hankintojen laatua...

Lue lisää: Hallituksen esitys muutoksista julkisia hankintoja koskeviin lakeihin lausuntokierroksella

Sote-uudistus ja hankintalain soveltaminen – kiperiä kysymyksiä ja vastauksia

Kuten tiedämme, on hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa. Uudistusta koskeva lakipaketti hyväksyttiin eduskunnassa kesällä 2021. Uudistuksen myötä kunnilta hyvinvointialueille siirtyvät muun ohella sote-sopimukset ja toimitilat, tietty henkilöstö ja sote-palveluiden tuottamiseen...

Lue lisää: Sote-uudistus ja hankintalain soveltaminen – kiperiä kysymyksiä ja vastauksia