Tarjoajana julkisten hankintojen ihmeellisessä maailmassa

Suomessa julkinen sektori kilpailuttaa vuosittain miljardien eurojen edestä isoja ja pienempiä hankintoja. Melko suuri osa erityisesti pk-yrityksistä jättäytyy kuitenkin tämän valtavan markkinan ulkopuolelle. Miksi näin? 

Usein syyksi tarjotaan sitä, että pienelle ja keskisuurelle yritykselle (pk-yritys) julkisen hankinnan tarjouspyynnöt voivat vaikuttaa erittäin työläiltä ja monimutkaisilta. Vaikeaselkoiseksi hankinnat voi esimerkiksi tehdä se, että on olemassa useita erilaisia hankintamenettelyjä. Hankintayksikkö voi myös itse valita hankinnan kriteerit ja joskus tarjoajan olisi osattava vielä käyttää hankintamenettelyyn valittua sähköistä järjestelmääkin, jotta saisi tarjouksensa tehdyksi. Tarjous on usein tehtävä tiettyjen melko tiukkojenkin muotovaatimusten mukaisesti. Yrittäjillä voi olla myös vaikeuksia ylipäätään löytää tietoa vireillä olevista tarjouskilpailuista. Mikä siis neuvoksi?

Opas pk-yrittäjille

Suomen Yrittäjät ry on laatinut pk-yritysten avuksi maksuttoman Yrityksille bisnestä hankinnoista -oppaan, jonka tarkoituksena on madaltaa yritysten kynnystä osallistua tarjouskilpailuihin. Opas sisältää muun muassa perustietoa hankinnan kilpailutuksesta ja hankinnan arvon laskemisesta. Oppaassa neuvotaan myös, mistä hankintayksikköjen tarjouspyynnöt löytyvät, miten tarjous laaditaan ja mitkä asiat ratkaisevat tarjouskilpailun voittajan.

Hankintayksiköt päättävät itsenäisesti millaisia soveltuvuusvaatimuksia ja vertailukriteerejä ne kussakin tarjouskilpailussaan käyttävät. Nämä vaatimukset ja kriteerit voivat olla sellaisia, että varsinkaan pk-yrityksillä ei ole mahdollisuutta tehdä tarjousta pelkästään omin resurssein. Tällaisessa tapauksessa tarjouksen vaatimusten toteuttamiseksi voidaan käyttää alihankkijoita tai tehdä tarjous ryhmittymänä muiden yritysten kanssa. Ryhmittymien käytöstä voit lukea lisää blogistamme Konsortiot ja ryhmittymät julkisessa hankinnassa.

Eräs mielenkiintoinen aihealue, joka Yrittäjien oppaassa lyhyesti mainitaan, on kunnan tarpeiden ennakointi ja markkinavuoropuheluihin osallistuminen. Markkinavuoropuhelu auttaa tarjoajia ymmärtämään hankintayksiön tarpeita ja mitä niiden toteuttamiseksi vaaditaan. Markkinavuoropuheluun osallistuminen voi parhaimmillaan antaa tarjoajille mahdollisuuden vaikuttaa hankinnan sisältöön ja auttaa hankintayksikköjä laatimaan tarkoituksenmukaisempia tarjouspyyntöjä. Onnistunut ja rehellinen etukäteen käyty vuoropuhelu on luonnollisesti niin hankintayksikköjen kuin tarjoajienkin etu, kuten todetaan myös blogissamme Miksi julkiset hankinnat vaativat rohkeutta?.

Julkisten hankintojen kilpailutukset ovat osallistumisen arvoisia mahdollisuuksia yrittäjille, koska kunnat ja muut hankintayksiköt ovat vakavaraisia ja luotettavia kumppaneita. Julkinen sektori on erinomainen asiakas kenelle tahansa yrittäjälle.

Blogien ja oppaiden lisäksi tietoa julkisista hankinnoista ja hankintalain haltuun ottamisesta saa erilaisista tarjoajille suunnatuista koulutuksista. Niissä yrittäjiä opastetaan varmistamaan omat menestymismahdollisuutensa hankalaltakin kuulostavassa tarjouskilpailussa.

Esimerkiksi Yritysakatemia järjestää 7.9.2022 koulutuksen Menesty tarjoajana julkisissa hankinnoissa. Kouluttajina kurssilla toimivat PTCS:n asiantuntijat Riikka Heikkinen ja Pauliina Karinkanta. PTCS:n koulutuskalenterista löydät kaikki ajantasaiset julkisten hankintojen kurssimme.

Erityisesti pk-yritysten näkökulmasta julkiset hankinnat voivat vaikuttaa hyvinkin työläiltä ja jopa pelottavilta. Onneksi monet eri tahot pyrkivät nykyisin tavalla tai toisella madaltamaan tarjouskilpailuihin osallistumisen kynnystä. On opittu ymmärtämään, että kaikki hyötävät, kun pelisäännöt ovat selkeät. Lykkyä tykö kaikille hankinnoista innostuneille ja rohkeasti tarjoamaan!

Blogin ovat työstäneet PTCS:n lakimiesharjoittelija, LL. M. Tommi Keränen ja asiantuntija, varatuomari Annamari Kontio.

PTCS:n asiantuntijat auttavat kaikissa julkisiin hankintoihin liittyvissä kysymyksissäsi

Kun tarvitset apua ja neuvoja esimerkiksi tarjouksen tekemisessä, me autamme. Ota yhteyttä Laura Mäkeen tai lähetä viesti info@ptcs.fi.

Tutustu myös sopimusoikeudellisiin palveluihimme.


Tags: Konsortioryhmittymätarjoajatarjouskilpailu

Arkisto: Tarjoajana julkisten hankintojen ihmeellisessä maailmassa